slogan voda je zivljenje

PODPRITE DRUŠTVO IN NAMENITE DEL DOHODNINE

Slovensko društvo za zaščito voda je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V društvu si prizadevamo za zaščito slovenskih voda. Zavedamo se, da je voda vir življenja. Vabljeni, da nas podprete v naših prizadevanjih in namenite del dohodnine za aktivno delovanje društva.

Slovensko društvo za zaščito voda je na seznamu organizacij, ki delajo v javnem interesu in je zato upravičeno do donacije za leto 2016. Vsak zaposleni ima možnost, da sam odloči, komu nameni 0,5 % dohodnine…….

Višina dela dohodnine za donacije

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Kako lahko namenimo del dohodnine?

  1. Izpolnite obrazecpdf s svojimi podatki in podatki našega društva (glejte spodaj)
  2. Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na FURS preko http://edavki.durs.si oz. oddate pisno ali ustno na zapisnik pri najbližjem finančnem organu. Seznam finančnih uradov najdete na spletni strani http://www.fu.gov.si/kontakti/.

razpredelnica dohodnina

Več o namenitvi dela dohodnine na:

http://e-uprava.gov.si

Hvala za vašo podporo!

Zanimivosti

Sprememba zakonodaje MOP
Predpisi in dokumenti v pripravi

Več


Knjiga "Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod"
V Zbirki Zelena Slovenija je izšla strokovna publikacija, ki je več kot priročnik in jo potrebuje vsak, kdor se ukvarja z vodami.

Več


Društvo »Vodna agencija«
Veliko nas je, ki se zavedamo pomena pitne vode. Upamo, da nas bo v bodoče še več. Še več takih, ki bomo svoje znanje in zavedanje delili! »BREZ VODE NAS NI«

Več