Posvet o malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo do 50 PE, 24. november 2014

Na posvetu so bile predstavljeni različni vidiki na Uredbo o emisiji snovi in toplote iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki mu je sledila vodena diskusija. Predlogi so bili posredovani tudi na MOP. 

POROČILO POSVETA
Namen okoljske zakonodaje, med drugim tudi tiste o emisijah iz malih komunalnih čistilnih naprav, je ohraniti dobro kemijsko in biološko stanje okolja.

ORGANIZATOR POSVETA: Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Društvo vodarjev Slovenije, Skupnost občin Slovenije (SOS).

Namen okoljske zakonodaje, med drugim tudi tiste o emisijah iz malih komunalnih čistilnih naprav, je ohraniti dobro kemijsko in biološko stanje okolja. Zato so postavljeni časovni roki in zato so določena pravila.

So ta pravila zastavljena jasno in dobro? So časovni roki realni?

O vsem tem smo razpravljali na Posvetu o malih komunalnih čistilnih napravah, v pon. 24.11.2014 na lokaciji Gospodarske zbornice Slovenije, ki se ga je udeležilo 200 udeležencev: predstavniki občin in komunalnih podjetij, predstavniki ministrstva, ponudniki MKČN, strokovnjaki…

Posvet je potekal v obliki kratkih predstavitev različnih udeleženih strani (MOP, TIRS, PZS, IZVRS, SOS, SDZV, Občina Škocjan, Društvo vodarjev Slovenije, JP VO-KA Ljubljana, GZS-ZKG, CČN Domžale-Kamnik), ki so predstavile njihov pogled na stanje MKČN, izpostavile težave ter predlagale sklepe. Predstavitvam je sledila vodena konstruktivna diskusija.

Na posvetu so bili  predstavljeni pogledi različnih udeleženih strani

 1. Predstavitev namena srečanja in pregled nad celotno problematiko mKČN (Lidija Globevnik)
 2. Predstavnik Skupnosti občin Slovenije (Leo Kremžar)
 3. Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (Iztok Rozman)
 4. IZVRS (Tanja Mohorko)
 5. Predstavnik Društva vodarjev Slovenije (Nataša Atanasova)
 6. Predstavnica JP VO-KA Ljubljana (Mojca Vrbančič)
 7. Predstavnik Zbornice komunalnega gospodarstva (Boštjan Mišmaš)
 8. Predstavnica občine (Janja Ravnikar)
 9. Predstavnica Slovenskega društva za zaščito voda  (Meta Levstek)
 10. Predstavnik Planinske zveze Slovenije (Drago Dretnik)
 11. Predstavnica Tržnega inšpektorata RS (Teja Štivan Žgajner)
 12. Pogled stanja na področju MKČN v tujini (Meta Levstek & Uroš Pinter)

Galerija slik

myFlickr

 
Slogan