Pripombe na osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje (007-406/2014), 10. december 2014

V okviru SDZV smo na MOP posredovali pripombe na osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje.

pdf

 
Slogan