slogan voda je zivljenje

O društvu

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je bilo ustanovljeno leta 1991 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik čiščenja voda. SDZV je od Ministrstva za okolje in energijo pridobilo potrdilo, da SDZV deluje v javnem interesu na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. 

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in se povezuje s sorodnimi društvi in združenji v Sloveniji in po svetu in je član naslednjih mednarodnih združenj International Water Association (IWA), European Water Association (EWA) in Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA). 

Namen društva je:

  • združevanje pravnih in fizičnih oseb, ki jih povezuje zaščita voda; 
  • razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda; 
  • spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z uporabljenimi vodami in odpadki; 
  • informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti s publikacijami, predavanji, srečanji, z izmenjavo izkušenj, ekskurzijami, s tečaji in podobnimi aktivnostmi o stanju in dosežkih s področja zaščite voda; 
  • sodelovanje s podobnimi domačimi, tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami.

 
Slogan