VIZIJA, POSLANSTVO, TEMELJNE VREDNOTE IN STRATEGIJA SDZV

Slovensko društvo za zaščito voda je na skupščini dne 4.2.2016 soglasno sprejelo vizijo, poslanstvo, temeljne vrednote in strategijo društva:

VIZIJA SDZV

SDZV je aktiven partner lokalnim skupnostim in državi na področju zaščite voda. Njegova prednost je interdisciplinarno znanje, povezovanje različnih strok in objektivnost stališč.

POSLANSTVO SDZV

Poslanstvo SDZV je področje zaščite vodnih teles, površinskih in podtalnih. Temelji na ozaveščanju posameznikov, družbe in nosilcev odločanja o pomenu varstva vodnega okolja.

TEMELJNE VREDNOTE

PREDANOST
Smo predani svojemu poslanstvu in delu.

VZTRAJNOST
Kljub oviram vztrajamo pri svojem ravnanju in stališčih.

ODLOČNOST
Pri svojih dejanjih uporabljamo interdisciplinarno znanje in voljo do dela.

HITRO UKREPANJE
Pripravljenost ukrepati takoj v primeru zaznavanja okoljskih problemov.

PRAVIČNOST
Smo korektni in nepristranski pri mnenjih in odločitvah.

ISKANJE MOŽNOSTI KOMUNIKACIJ
Vzpostavljanje odnosov z drugimi sorodnimi društvi in mediji .

STRATEGIJA

  • Vztrajnost pri izpolnjevanju vizije, poslanstva in nalog.
  • Sinergija znanj in izkušenj članov društva.
  • Korektnost, nepristranskost in brez predsodkov do mnenja drugih.
  • Pri aktualnih problemih nastopamo odločno in z enotnimi stališči.
  • Na aktualne probleme odgovorimo v enem tednu. 
  • Medijska izpostavljenost društva.
  • Sodelovanje z visokošolskimi in drugimi šolskimi ustanovami.
  • Povezava stroke (praksa) z zakonodajnimi telesi (teorija).
  • Načelnost napram lobističnim vplivom.


4.2.2016

 
Slogan