Vodstvo društva

Odbori SDZV izvoljeni na skupščini SDZV, dne 4.2.2016 (do leta 2020)
V stik z vodstvom društva lahko pridete preko e-naslova društva: sdzv@sdzv-drustvo.si

Organ

Funkcija

Ime in priimek

     
     

UPRAVNI
ODBOR

predsednica

Marjetka Levstek

podpredsednik

Mihael J. Toman
član Mojca Vrbančič
član Nataša Uranjek Ževart
član Milenko Roš
član Roman Kramer
član  Brigita Jamnik
     
     

NADZORNI 
ODBOR

predsednik

Eugen Petrešin

član

Saša Čerčnik

član

Marjeta Stražar

     
     

ČASTNO RAZSODIŠČE

predsednik

Uroš Krajnc

član

Andreja Žgajnar Gotvajn

član 

Miša Hrovat

     
     

Računovodstvo

 

Mojca Rojšek

 
Slogan