mag. Mojca Vrbančič

mag Mojca Vrbancic

Mag. Mojca Vrbančič, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., se je takoj po opravljeni diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo - smer Vodarstvo in komunalno inženirstvo, zaposlila v Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija d.o.o. v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes. Kot vodja vzdrževanja kanalizacijskih objektov uživa v timskem delu s srčnimi, strokovnimi in kreativnimi ljudmi. Dinamičnega dela ji pri upravljanju preko 60-ih kanalizacijskih objektov, med katere štejejo črpališča odpadne vode, komunalne čistilne naprave, zadrževalni bazeni in vakuumska postaja, zagotovo ne manjka. Po duši je tehnolog in ravno to jo je spodbudilo, da je leta 2013 zaključila magistrsko delo na temo obdelave odpadne vode iz centrifugata na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

Aktivna članica Slovenskega društva za zaščito voda je postala leta 2014, nadvse pa jo veseli, da lahko kot članica te ustvarjalne ekipe še dodatno prispeva k uresničevanju svojega poslanstva. Njeno osnovno vodilo je naravnano k pozitivnemu razmišljanju, saj meni, da lahko na tak način tudi z majhnimi koraki pripomoremo k velikim spremembam.