dr. Brigita Jamnik

dr Brigita Jamnik

Dr. Brigita Jamnik, univ. dipl. kem., je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1989. Na isti fakulteti je študij nadaljevala in v letu 1992 zaključila magistrski študij, leta 1995 pa je zagovarjala doktorsko disertacijo s področja fizikalne kemije.

Po zaposlitvi v JP Vodovod-Kanalizacija je spremenila področje dela, ki je zdaj usmerjeno v reševanje problemov, povezanih z okoljskimi vidiki upravljanja obeh komunalnih sistemov in zagotavljanjem skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode. S svojim strokovnim delom je vplivala na prepoznavnost navedenih tem v splošni javnosti. V JP Vodovod-Kanalizacija vodi raziskovalno skupino. Vzpostavila je tesne stike z raziskovalnimi ustanovami in sodelovala pri slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so postali temelj strokovnim odločitvam podjetja. V obdobju 2008-2010 je vodila akreditiran kemijski laboratorij in v obdobju 2009-2012 mednarodni projekt INCOME, financiran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE+. Trenutno se posveča problematiki varnosti oskrbe s pitno vodo in komunikacijskim projektom, katerih namen je dvig okoljevarstvene zavesti uporabnikov vode in ohranitev njihovega zaupanja. Od leta 2010 dalje predseduje Upravnemu odboru Geološkega zavoda Slovenije.