dr. Milenko Roš

dr Milenko Ros

Dr. Milenko Roš, diplomirani kemik, redni profesor za Onesnaževanje in zaščito voda, upokojen.

Več kot 39 let je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je 25 let opravljal dela in naloge vodje Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda (kasneje preimenovanega v Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo). Področja njegovega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem čiščenje odpadnih voda, obdelava blata iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji, uvajal pa je tudi sisteme elektrokemijskega čiščenja odpadnih voda.

Je redni profesor za področje onesnaževanja in zaščite voda. Predava na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju in na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. Je avtor in soavtor vrste znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah, knjig o čiščenju odpadnih voda (Respirometry of Activated Sludge, izdana v ZDA; Biološko čiščenje odpadne vode, GV Založba, Ljubljana, 2001; Čiščenje odpadnih voda, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2010; Tehnologije čiščenja odpadnih vod, Fit media, Celje, 2015), knjig in prispevkov o izrazju s področja voda ter učbenikov in skript za študente. Je tudi avtor in soavtor več patentov s področja čiščenja odpadnih voda in obdelave blata iz bioloških čistilnih naprav.

Dolga leta je bil predsednik Slovenskega društva za zaščito voda, zdaj pa je njen aktiven član. Je tudi član vrste domačih in tujih društev in združenj, kot so Slovensko kemijsko društvo, European Water Association (EWA) in International Water Association (IWA).