SDZV ob praznovanju svetovnega dneva voda

22. marca 2016 smo aktivno obeležili svetovni dan voda

V Slovenskem društvu za zaščito voda smo letošnji 22. marec obeležili z več dogodki in prireditvami, na katerih smo opozarjali na nujno varovanje naših vodnih virov, na omejeno dostopnost pitne vode, ki je v svetu že postala strateška dobrina, ter opominjali na dejstva, ki nas danes zaradi našega neodgovornega ravnanja z okoljem in vodo najbolj ogrožajo. Posvetili smo se tudi malčkom iz vrtcev in šolarjem, ki so z nami spoznavali pomen čiste in lastnosti onesnažene vode.
Svetovni dan voda je namreč priložnost, da v družbi spregovorimo o omejenosti in ogroženosti vodnih virov in o tem, kako smo celotna družba in vsi posamezniki odgovorni za zmanjšanje onesnaževanja ob bolj odgovornemu ravnanju z naravo, saj voda prvenstveno oblikuje naš življenjski prostor in ekosisteme, v katerih živimo. Skrb za vodo in vodno bogastvo je za našo prihodnost nujna, z njo pa tudi kakovostno upravljanje in strateško ravnanje z vodnimi viri, s katerimi je v svetu povezanih kar 50 % vseh zaposlitev.
Dejstvo je, da tudi pitna voda kot osnovna dobrina nikakor ni samoumevna in da prav njena kakovost v največji meri vpliva na kakovost našega življenja. Da je treba ohraniti naše vire pitne vode in z vodo na vseh ravneh v prihodnje ravnati bolj odgovorno, v našem društvu že dalj časa javno opozarjamo. Veliko skrb posvečamo tudi urejanju vodotokov, ustrezni predelavi in čiščenju odpadnih voda, odgovorni gradnji zadrževalnikov ter uporabi namakalnih sistemov. V prihodnje bomo morali iskati rešitve ter odpravljati lastne napake, ki smo jih z neodgovornim ravnanjem povzročili okolju in se strateško lotevati pravilnega ravnanja in upravljanja z vodami. Poskrbeti bomo morali tudi za več izobraževanja, da premostimo obstoječo brezbrižnost ali nizko stopnjo ozaveščenosti, ki bo hote ali nehote krojila usodo in pomembno vplivala tudi na življenje naših zanamcev.
Voda je življenje. Zaščitimo jo!

Dr. Marjeta Levstek, predsednica

Preberite več o svetovnem dnevu vode. 

Sorodne novice