Vodni dnevi 2017 v Portorožu na temo Voda in priložnosti (5. in 6. oktober)

23. mednarodni simpozij Vodni dnevi 2017, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda, bo z osrednjo temo Voda in priložnosti letos potekal 5. in 6. oktobra v kongresnem centru Portus v Portorožu.

Simpozij je razdeljen na pet aktualnih tematskih sklopov, povezanih s trajnostnim upravljanjem voda, okoljem, pitno vodo in vodnimi viri ter komunalno dejavnostjo in učinkovitim čiščenjem odpadnih voda. S svojimi predavanji ga bodo soustvarjali priznani slovenski strokovnjaki za posamezna področja, med njimi geologi, biologi, hidrologi, kemiki, pravniki, tehnologi in inženirji, ki se jim bosta v petek, 6. oktobra, pridružila še dva tuja strokovnjaka iz Nemčije in Španije s temo učinkovitega izvajanja komunalnih dejavnosti. Na simpoziju bodo tako osvetlili trenutno stanje naših voda in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo kot družba prepoznati, če želimo biti uspešnejši v vse bolj zahtevnem okolju.

Udeleženci se bodo lahko v dveh dneh tako seznanili s sociološkimi in pravnimi pogledi na upravljanje voda, spoznavali nasprotujoče vidike pomena vode in ugotavljali, kakšna je pri nas pravzaprav vrednost vode, obenem pa razmišljali o priložnostih, ki bi omogočale trajnostno sobivanje ljudi, rastlin in živali. Na simpoziju se bodo posvetili tudi sodobnim načinom učinkovitega izvajanja komunalne dejavnosti ter problematiki pojavljanja, kroženja in vpliva mikroonesnaževal v vodnem okolju. Ker so pomemben vir pitne vode, bo govora tudi o onesnaževanju podzemnih voda, saj se zdi, da je njihovo stanje pravzaprav rezultat neusklajenih politik, tako kmetijske in okoljske kot prostorskega načrtovanja. Pozornost bo usmerjena na kraške vodne vire in izjemno občutljivo podzemno favno na lokacijah, kjer je bila in je še vedno prisotna človeška ribica. Pri dejstvu, da je samočistilna sposobnost krasa praktično nična, je še toliko bolj pomembno, kako obstoječe čistilne naprave delujejo in kakšne emisije se iz komunalnih in industrijskih voda odvajajo v podzemlje. Poleg delovanja kanalizacijskih omrežij in pasti projektiranja kanalizacije se bodo posvetili tudi priložnostim za učinkovitejše obratovanje in energetske izboljšave delovanja čistilnih naprav. Prijave udeležencev sprejemajo do 3. oktobra 2017 na spletni strani na www.sdzv-drustvo.si/vodni-dnevi.

Dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda

 

S klikom na povezavo si lahko prenesete JPG ali PDF ilustracije Vodni dnevi.