Scroll Top

Spoštovani.

Vabimo vas, da se nam pridružite na 30. simpoziju z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2024. V zadnjih treh desetletjih se je na področju upravljanja voda zgodilo veliko sprememb. Vse večja raba vode in izkoriščenost prostora, onesnaženost, izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe so naredili družbeni premik k novim načinom upravljanja voda, k raziskavam in razvoju ter povezovanju vseh deležnikov. S kritičnim pogledom v preteklost moramo vsi skupaj trezno in odločno namesto upravljanja začeti skrbeti za vodna okolja, ustvariti simbiozo med ljudmi in naravo za prihodnje rodove.

Vsebine bodo tematsko razdeljene na štiri sklope. Voda skozi prizmo družbenega pogleda, kjer bomo osvetlili, kaj vse se je v zadnjih tridesetih letih spremenilo na področju človekovega odnosa do vode, upravljanje voda, razumevanje vode v kontekstu okoljske in naravovarstvene politike ter področja, s katerimi se bo srečevala vodna politika v prihodnosti. V programskem sklopu vodni viri in pitna voda bomo obravnavali problematiko, ki jo prinašajo podnebne spremembe na področju varovanja vodnih virov, oskrbe s pitno vodo ter izvajanja nemotene in varne oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah, kot so poplave. Zaradi vse večjega pomena ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter identifikacije novih onesnaževal in njihovega vpliva na okolje so tudi na tem področju nujni drugačni pristopi. Veliko izzivov nas čaka tudi na področju ozaveščanja o vodi, ki se odvaja v kanalizacijski sistem. Ji sploh še lahko rečemo odpadna voda? Zaradi podnebnih sprememb in ker človek naravo vedno bolj izkorišča, je vode v naravi vse manj. Kaj lahko pričakujemo in kakšne so posledice, bomo ugotavljali v zadnjem sklopu simpozija.

Pridružite se nam, da bomo skupaj na podlagi preteklega znanja in izkušenj soustvarili vzdržno, prilagodljivo in sonaravno vodno okolje prihodnosti.

 

Programski odbor Vodnih dnevov 2024