Spoštovani!

Voda je življenje. Trajnostno upravljanje voda pa je ogledalo današnje družbe. Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, vas vabimo, da se nam pridružite na simpoziju Vodni dnevi 2017 in sooblikujete dogodek s svojo prisotnostjo, mnenji in idejami. Osvetlili bomo trenutno stanje voda v Sloveniji in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo prepoznati, če želimo (p)ostati uspešna družba v vse zahtevnejšem okolju.

Na letošnjem, že 23. simpoziju Vodni dnevi 2017, bomo med drugim spoznali sociološki in pravni pogled na upravljanje voda ter se vprašali, ali poznamo pravo vrednost vode. Razmislili bomo o nasprotujočem vidiku pomena vode za ljudi, rastline in živali, ter preverili, ali in kje je priložnost za sobivanje. Seznanili se bomo z načinom učinkovitega izvajanja komunalne dejavnosti v sodobnem in zahtevnem svetu, z izzivi onesnaženosti podzemnih voda, ki so vir pitne vode, in s pojavljanjem, kroženjem in vplivom mikroonesnaževal v vodnem okolju. Govorili bomo tudi o vplivu delovanja ljudi na občutljiv svet podzemlja ter kaj se nam obeta novega na tem področju, spoznali delovanje kanalizacijskih omrežij in pasti projektiranja kanalizacije ter poiskali priložnosti za učinkovitejše obratovanje in energetsko izboljšavo delovanja čistilnih naprav.

Predavatelji so priznani strokovnjaki z različnih področij, ki bodo prispevke predstavili na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj. Njihova predavanja bodo iztočnice za razpravo in skupno iskanje izzivov ter priložnosti pri prihodnjem delu.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Vodnih dnevih 2017 v Portorožu, 5. in 6. oktobra 2017.

Slovensko društvo za zaščito voda
dr. Marjetka Levstek
predsednica

Sponzorji