PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE

Vodni dnevi 2017, 5. in 6. oktobra 2017

OTVORITEV SIMPOZIJA

1. VODA IN PRILOŽNOSTI

2. VODA IN OKOLJE

3. ČIŠČENJE ODPADNE VODE

4. UČINKOVITO IZVAJANJE KOMUNALNIH STORITEV

5. VODNI VIRI IN PITNA VODA

 • Upravljanje onesnaženj podzemne vode na ravni funkcionalnega mestnega območja
  mag. Joerg Prestor, dr. Brigita Jamnik, Simona Pestotnik, Petra Meglič, dr. Sonja Cerar, dr. Mitja Janža, mag. Primož Auersperger, mag. Branka Bračič Železnik
  prispevek I prezentacija
  kratek povzetek predavanja
 • Sanacija vodnih virov Segovci in Podgrad
  dr. Goran Pipuš
  prispevek I prezentacija
  kratek povzetek predavanja
 • Patogeni virusi v vodi: določanje in ukrepanje
  Anja Pecman, dr. Denis Kutnjak, dr. Nataša Mehle, Katarina Bačnik, dr. Magda Tušek Žnidarič, izr. prof. dr. Matevž Dular, dr. Janez Kosel, prof. dr. Maja Ravnikar, dr. Ion Gutiérrez-Aguirre
  prispevek I prezentacija
  kratek povzetek predavanja

Dodatni prispevki objavljeni v zborniku

 • Morfološke in hidrološke spremembe na hudourniški reki Gradaščici in vpliv na diverziteto združbe bentoških nevretenčarjev
  Tjaša Zimšek
  prispevek 
 • Vodni odtis lokalnega trga
  Brigita Leban, prof. dr. Zvone Balantič
  prispevek

 

Preberite kratke in zanimive povzetke predavanj posameznih obravnavanih sklopov: 

 1. VODA IN PRILOŽNOSTI
 2. VODA IN OKOLJE
 3. ČIŠČENJE ODPADNE VODE
 4. UČINKOVITO IZVAJANJE KOMUNALNIH STORITEV
 5. VODNI VIRI IN PITNA VODA