COMMITTEE AND ORGANIZATION

COMMITTEE

President
dr. Marjetka Levstek
Members
prof. dr. Milenko Roš
prof. dr. Mihael J. Toman
dr. Brigita Jamnik
mag. Mojca Vrbančič
Nataša Uranjek Ževart
dr. Polona Pengal

ORGANIZATION AND CONTACT

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
T: + 386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si