COMMITTEE AND ORGANIZATION

COMMITTEE

President
dr. Marjetka Levstek
Members
dr. Aleš Bizjak
dr. Brigita Jamnik
dr. Polona Pengal
prof. dr. Mihael J. Toman
Nataša Uranjek
mag. Mojca Vrbančič

ORGANIZATION AND CONTACT

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
T: + 386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si