Akcija Očistimo Slovenijo

V Ljubljani, 29. avgusta 2018: Okoljski izzivi potrebujejo našo takojšnjo pozornost. 15. septembra 2018 bo v organizaciji nevladnega društva Ekologi brez meja potekala tretja in hkrati zadnja nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo. ”Zadnja” kot zaveza, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev, obenem pa kot izražena spobuda k zmanjševanju, ločenemu zbiranju in ponovni uporabi odpadkov.

 

Akcija bo vključevala odstranjevanje odpadkov iz identificiranih divjih odlagališč po Sloveniji, čiščenje pa bo zajelo še druga območja po posameznih občinah. Prizadevanja ob ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter tudi o preprečevanju smetenja in nastajanja odpadkov v naravi in okolici zato podpiramo tudi v Slovenskem društvu za zaščito voda.

 

Projekt je tudi tokrat organiziran v sklopu odmevne globalne pobude Očistimo Svet 2018, v katerega se prostovoljno vključujejo prebivalci iz 150 držav (World Cleanup Day 2018).

 

Vabimo vas, da se akciji pridružite, vse podrobne informacije pa so na voljo na spletni strani www.ocistimo.si