Delavnica: Izzivi in priložnosti pri odvajanju odpadne vode

Slovensko društvo za zaščito voda in Zbornica komunalnega gospodarstva v mesecu marcu organizirata skupno delavnico upravljavcev javnih kanalizacijskih sistemov.

Obveščamo vas, da Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) in Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) v mesecu marcu organizirata skupno delavnico upravljavcev javnih kanalizacijskih sistemov z naslovom

Izzivi in priložnosti pri ODVAJANJU ODPADNE VODE
Kaj nas učijo izkušnje?

Zavedamo se, da je izmenjav informacij in izkušenj s področja odvajanja odpadne vode v slovenskem prostoru premalo, zato želimo kot pobudniki na strokovnem srečanju upravljavcev javne kanalizacije ne le izmenjati izkušnje in predstaviti primere dobrih praks, pač pa tudi izpostaviti težave, s katerimi se srečujemo, da bi zanje lahko čim hitreje našli ustrezne rešitve. Na delavnici bomo zato skozi strokovne prispevke in poglobljene diskusije izpostavili naše dosedanje izkušnje ter opozorili na obstoječe ovire ali morebitne napake, da bi lahko ustvarili kakovostne podlage za nove priložnosti in izzive pri odvajanju odpadne vode. V prvemu delu delavnice se bomo posvetili predstavitvi primerov iz prakse ter znanju iz načrtovanja, projektiranja in izvajanja hidravličnih meritev na kanalizacijskem omrežju, v drugem delu pa bo sledil voden ogled »Mesta pod mestom« (tudi odvodnjavanje rimske ceste), ki je del razstave Pokrajinskega muzeja v Celju, kjer se bo delavnica tudi izvajala. V nadaljevanju si bomo v neposredni bližini ogledali še objekt za zadrževanje, razbremenjevanje in prečrpavanje padavinske odpadne vode, ki je v upravljanju javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.

 

Delavnica bo potekala

v sredo, 28. 3. 2018 od 9. do 14. ure
v Pokrajinskem muzeju Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje.

 

Vabimo vas, da si ta termin že danes označite na svojem koledarju in da se nam člani SDZV in ZKG na drugi delavnici, ki je organizirana v sklopu delavnic IZZIVI IN PRILOŽNOSTI, zanesljivo pridružite.

Kotizacije ni, predviden je individualni prihod. O vsebini delavnice in načinu prijave vas bomo z vabilom obvestili v začetku marca.

dr. Marjetka Levstek, Sebastijan Zupanc