DOHODNINA

ODSTOP 0,5 % DOHODNINE

Tudi z vašo pomočjo bomo v Slovenskem društvu za zaščito voda aktivno skrbeli za varovanje našega vodnega bogastva in ohranjanja naravnega okolja ter si kot samostojno in nepridobitno društvo še naprej prizadevali za bolj učinkovito upravljanje in trajnostno rabo voda. Pri tem nas lahko kot državljan RS podprete z do 0,5 % svoje letne dohodnine.

Izpolnite zahtevo za namenitev 0,5 % dela dohodnine za donacijo Slovenskemu društvu za zaščito voda in jo pošljite na pristojni finančni urad – izpostavo.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti pri pristojnemu finančnemu uradu.