Scroll Top

DOHODNINA

POMEMBNO OBVESTILO – Sprememba donacije dohodnine za odmerno leto 2020

Nevladne organizacije bomo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine. Ukrep je določila Vlada RS v #PKP7 in bo veljal trajno.

Po novem lahko tako zavezanci za letno odmero dohodnine zahtevate, da se do 1 % od odmerjene dohodnine (prej do 0,5 %) nameni za financiranje upravičencev do donacij, med katerimi je tudi Slovensko društvo za zaščito voda. Omenjena novost se uporablja že za odmerno leto 2020, kar pomeni, da se bo v letu 2021, ko se bodo izvajala nakazila donacij, vsem prejemnikom tovrstnih donacij znesek avtomatično podvojil, zato zavezancem ni potrebno oddati nove zahteve za namenitev. Člani in podporniki našega društva se lahko odločite tudi za donacijo dela dohodnine, pri tem pa upoštevajte skrajni rok za oddajo, to je 31. maj 2021.

ODSTOP do 1 % DOHODNINE ZA SDZV

Tudi z vašo pomočjo bomo v Slovenskem društvu za zaščito voda aktivno skrbeli za varovanje našega vodnega bogastva in ohranjanja naravnega okolja ter si kot samostojno in nepridobitno društvo še naprej prizadevali za bolj učinkovito upravljanje in trajnostno rabo voda. Pri tem nas lahko kot državljan RS podprete z do 1 % svoje letne dohodnine.

Izpolnite zahtevo za namenitev 1 % dela dohodnine za donacijo Slovenskemu društvu za zaščito voda in jo pošljite na pristojni finančni urad – izpostavo.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.