VODNI DNEVI 2020

Spoštovani!

Za večino prebivalcev Slovenije je dostopnost vode samoumevna, saj nam je na voljo vsak trenutek in v količini, kot jo potrebujemo. Kljub temu pa bo pozoren in okoljsko občutljiv uporabnik vode vsakodnevno zaznaval dogajanja okoli nas, ki so skrb vzbujajoča. Urbana raba prostora ima vpliv tako na kakovost kot tudi količino vodnih virov. Človek s posegi v okolje in naravo ruši naravno ravnotežje, vpliva na upadanje biotske raznovrstnosti ter povzroča neugodne spremembe v življenjskih razmerah za veliko živih bitij našega planeta. Smo pred velikim družbenim izzivom, kako negativne vplive človeka na planet vsaj upočasniti, če že ne zaustaviti.

Skrajni čas je, da preidemo h konkretnim dejanjem. Na letošnjem simpoziju Vodni dnevi bomo naredili enega od potrebnih korakov ter združili znanje, izkušnje, dobre prakse strokovnjakov iz mednarodnih organizacij, državnih organov, raziskovalnih in zdravstvenih institucij kot tudi upravljavcev vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. Voda je povezovalni element vseh sedemnajstih ciljev »Agende za trajnostni razvoj do leta 2030«, ki jo je sprejel vrh OZN. Na simpoziju jo bomo poglobljeno obravnavali s stališča štirih ciljev: Čista voda in sanitarna ureditev, Cenovno dostopna in čista energija, Industrija, inovacije in infrastruktura ter Življenje v vodi. Razpravljali bomo o celostnem upravljanju z vodami na državni in lokalni ravni s stališča zagotavljanja virov pitne vode kot tudi o vplivih namakanja kmetijskih zemljišč na vodne vire ter se med drugim dotaknili vprašanja varnosti oskrbe s pitno vodo. Predstavili bomo inovativne pristope pri čiščenju odpadne vode in zagotavljanju energetske samozadostnosti čistilnih naprav, posebnosti postopkov čiščenja industrijske odpadne vode ter učinkovitost odstranjevanja virusov in mikroplastike na čistilnih napravah. Posebno pozornost bomo namenili tudi dobri kmetijski praksi pri zmanjšanju pritiskov in vplivov na vodna telesa ter spoznali, kako se vplivi našega delovanja odražajo na vodnih organizmih.

Ker se zavedamo, da sta v teh časih znanje in izmenjava strokovnih mnenj pomembnejša kot kdaj koli prej, smo se odločili, da izvedbo simpozija prilagodimo spremenjenim okoliščinam in z vami delimo aktualne strokovne vsebine, rezultate zanimivih raziskav, izkušnje dobrih praks na drugačen, predvsem pa za vse varen način.

»Odgovorno povezani, da zaščitimo naše vode« je naše ključno vodilo pri izvedbi letošnjega dvodnevnega simpozija. Letos vam ponujamo možnost, da se nam pridružite na dva načina – lahko nas spremljate prek vašega računalnika ali pa se nam osebno pridružite v Kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah.

E-simpozij

Simpozij bo potekal v živo iz studia, spremljali ga boste lahko neposredno prek spleta iz vašega najudobnejšega stola, s skodelico kave ali čaja v roki. Poskrbeli bomo, da bo dogodek zanimiv in navdihujoč. Čeprav bo potekal na daljavo, boste imeli občutek, da ste ves čas z nami. Spremljali boste lahko okrogle mize in se povezali s predavatelji, ki bodo na vaša vprašanja odgovarjali po vsakem tematskem sklopu. Poskrbljeno pa bo tudi za spletno mreženje in druženje. Povezali se boste lahko tudi z ostalimi udeleženci, sodelovali v skupinskih klepetalnicah ali pa sestankovali zasebno. Po koncu posameznih vsebinskih sklopov v živo bodo na voljo tudi posnetki posameznih vsebin z možnostjo ogleda za nazaj, da si boste lahko ogledali morebitne spregledane vsebine.

Simpozij v Kongresnem centru  

Skladno z varnostnimi ukrepi bomo za omejeno število udeležencev zagotovili spremljanje simpozija v studiu Kongresnega centra Rimske terme v Rimskih toplicah.

Izbiro prepuščamo vam. Prijazno vas vabimo, da se nam kljub spremenjenim okoliščinam pridružite na daljavo ali osebno v Rimskih Toplicah in se z nami tesno povežete v skrbi za slovenske vode.

Slovensko društvo za zaščito voda

Dr. Marjetka Levstek, predsednica