Scroll Top

VODNI DNEVI 2018

Spoštovani!

Človek svoje okolje vsakodnevno močno spreminja. Ljudje smo v zadnjem stoletju na Zemlji pustili pečat, ki je z vidika njene zgodovine trajen. Žal negativno. Kljub zavedanju, da moramo spremeniti svoje ravnanje, smo doslej naredili premalo, da bi vplive omilili. Del naših naporov je sicer usmerjen v zmanjševanje lastnih negativnih vplivov na okolje in naravo. Po drugi strani pa je vpliv človekovega delovanja še vedno prevelik, da bi narava prenesla njegove obremenitve brez negativnih posledic za življenje, vključno s posledicami, ki jih človeštvo povzroča samemu sebi.

Vplivov na vode je veliko, zato jih je treba prepoznati, določiti prednostne ukrepe, kazalnike za dosego cilja in jim skrbno slediti pri izvedbi, ki je vedno povezana s finančnimi sredstvi. Zveni preprosto, a se lahko zatakne že pri prepoznavanju, kaj najbolj ogroža količinsko in kakovostno stanje naših voda, da o financah sploh ne govorimo. Smo sposobni pogledati iz okvirov svoje dejavnosti, smo pripravljeni na pogovor, poslušati mnenje drugih in se povezovati pri iskanju nujno potrebnih skupnih rešitev, uresničljivih in sprejemljivih za vse?

Simpozij Vodni dnevi je vsako leto priložnost za to. Na dvodnevnem simpoziju, ki je tokrat potekal 18. in 19. oktobra v kongresnem centru Bernardin v Portorožu, smo se s skupnim namenom, to je pravočasno prepoznati vplive na vodo in prispevati k rešitvam, zbrali strokovnjaki z različnih področij. Simpozija so se udeležili zaposleni v državnih in lokalnih uradih, raziskovalnih institucijah, komunalnem sektorju, prodajni in svetovalni dejavnosti, projektanti, študenti in drugi. Govorili smo o izzivih celostnega upravljanja voda, vrednosti narave, poznavanju vplivov na vode in pomenu sprejemanja strokovno ustreznih rešitev. Odkrito smo spregovorili o problematiki ravnanja z blatom iz čistilnih naprav in postopkih za zmanjšanje količine blata in nadaljnjega ravnanja z njim. Spoznali smo nove poglede in izzive pri celostnem upravljanju odpadne vode, prednosti in pasti prevzemanja tujih predpisov in napreden postopek čiščenja dušika na čistilnih napravah. Govorili smo o vplivih motilcev endokrinega sistema in fitofarmacevtskih sredstvih v pitni vodi, o pomenu vodovarstvenih območij za varno oskrbo s pitno vodo ter o praktičnih izkušnjah priprave pitne vode. Spoznali smo, da se izkušnje in pristopi z enega področja lahko prenesejo na druga področja. Da so vsebine zanimive za vse udeležence, čeprav se neposredno nanašajo na vprašanja, s katerimi se vsakodnevno srečujemo na svojem delovnem mestu, in širijo naše obzorje, se je pokazalo v živahni razpravi, ki je sledila predavanjem.

Da bi udeleženci na simpoziju prejeli kar največ koristnih informacij na enem mestu, so dogodek popestrile tudi kratke predstavitve razvojnih in raziskovalnih projektov na temo upravljanja voda, ki se trenutno izvajajo v slovenskem prostoru, predstavitve storitev in izdelkov podjetij, ki delujejo na področju voda, ter sponzorjev simpozija.

Hvala vsem, ki ste se udeležili simpozija in v njem aktivno sodelovali. Voda nas povezuje. Povežimo se, poiščimo napredne rešitve zanjo in jo čim bolje zaščitimo.

Dr. Marjetka Levstek
predsednica Slovenskega društva za zaščito voda