Scroll Top

VODNI DNEVI 2019

Spoštovani!

Tokratni jubilejni 25. simpozij Vodni dnevi ima za organizatorje in udeležence simpozija poseben pomen. V Slovenskem društvu za zaščito voda na simpoziju že četrt stoletja združujemo številne strokovnjake, ki s svojimi predstavitvami in aktivnim sodelovanjem prispevajo k izmenjavi znanja in izkušenj na celotnem področju upravljanja voda. Voda nas tako že 25 let uspešno povezuje. Kako je Slovenija na področju upravljanja voda v preteklem obdobju napredovala in kako vidimo vlogo njenih strokovnjakov v prihodnosti, bo osrednja nit letošnjega simpozija.

Na simpoziju bomo v petih različnih sklopih razpravljali o tehnološkem napredku pri ravnanju z vodo, viziji upravljanja vodnih virov, postopkih priprave pitne vode in čiščenja odpadne vode ter o pomenu in vplivu človekovega delovanja v okolju, ki se izražajo v spremembah v stanju voda. Daleč največji napredek je bil narejen na področju informacijske tehnologije, ki je izrazito prisotna tudi na področju upravljanja voda, njena vloga pa se še povečuje. Vstopamo v dobo hitrih prenosov informacij, ki zahtevajo hitre odločitve.

Upravljanju voda v Sloveniji bomo namenili posebno pozornost tudi v interaktivnih omizjih kavarne o vodi, kjer bo v prijetnem in ustvarjalnem okolju priložnost, da v sodelovalnem dialogu poglobljeno razmislimo o prihodnosti vode. Človek še vedno čezmerno vpliva na okolje, čeprav se zaveda, da je to nedopustno. Ali imamo v rokavu prave rešitve, da bomo vse večje potrebe človeka pravočasno uravnovesili z omejenimi zmožnostmi, ki jih imajo naravni viri, tudi voda? V želji, da bi postali država z jasno vizijo implementacije najboljših tehnoloških rešitev, ki so dolgoročno in celostno ekonomsko upravičene, vas vabim, da to vizijo krojite skupaj z nami.

Udeležite se simpozija in skupaj z nami usmerite tok vode v prihodnosti.

Slovensko društvo za zaščito voda
dr. Marjetka Levstek
predsednica