KOTIZACIJA

KOTIZACIJA Z UGODNOSTMI

Kotizacija za udeležbo na simpoziju znaša:

 • za člane SDZV                  280 EUR brez DDV-ja (341,60 EUR z DDV-jem)
 • za nečlane                         340 EUR brez DDV-ja (414,80 EUR z DDV-jem)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
 • zbornik referatov,
 • priložnostno mapo,
 • potrdilo o udeležbi na simpoziju,
 • pijačo in prigrizke med odmori,
 • kosilo in večerjo prvi dan simpozija.

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2020 poravnali članarino društva in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

Posebne ugodnosti za udeležbo na simpoziju:

 • Za prijave in plačila do 20. avgusta 2020 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.
 • Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.
 • Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije do 20. avgusta 2020 za tri udeležence ali več iz istega podjetja imate 30-odstotni popust.
 • Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 15. septembra 2020 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 20. avgusta 2020 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 10012020.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.

 

NAČIN IN ROK PRIJAVE

Prijavite se lahko na spletni strani www.vodnidnevi.si ali na elektronski naslov prijave@vodnidnevi.si. Zadnje prijave sprejemamo 15. septembra 2020.

 

MOŽNOST ODJAVE

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 15. september 2020. V primeru nepravočasne odjave bomo zaračunali 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne bomo vrnili oz. jo bomo zaračunali v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.

 

KONTAKTNI PODATKI IN DODATNE INFORMACIJE

Spletna stran simpozija: www.vodnidnevi.si

E-naslov: info@vodnidnevi.si

Telefon: +386 41 821 821