KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na simpoziju znaša:

 • za člane SDZV 280 EUR (brez DDV)

 • za nečlane 340 EUR (brez DDV)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,

 • zbornik referatov,

 • priložnostno mapo,

 • potrdilo o udeležbi na simpoziju,

 • pijačo in prigrizke med odmori,

 • kosilo in večerjo prvi dan simpozija.

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2019 poravnali članarino društva in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

Posebne ugodnosti za udeležbo na simpoziju:

 • Za prijave in plačila do 10. septembra 2019 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.

 • Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.

 • Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije do 10. septembra 2019 za tri udeležence ali več iz istega podjetja imate 30-odstotni popust.

 • Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 15. oktobra 2019 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 10. septembra 2019 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 30012019.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.