Scroll Top

Povabilo k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2018

»Vpliv na vode in napredne rešitve«

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2018, ki bo letos potekal 18. in 19. oktobra v Portorožu, v kongresnem centru Bernardin. Tradicionalno srečanje udeležencev, ki so v Sloveniji na kakršen koli način povezani z vodami, bo letos že 24. po vrsti in ponovno priložnost za izmenjavo strokovnih izkušenj in novih poznanstev.
Vsaka raba vode za seboj pusti začasne ali trajne posledice na vodno okolje. Ali se tega zavedamo in v kakšni meri, kakšne so posledice našega delovanja ter kako jih pokušamo ali znamo omiliti, bodo osrednja tematska vprašanja Vodnih dni 2018 »Vpliv na vode in napredne rešitve«. Na simpoziju želimo predstaviti stanje voda v slovenskem prostoru, tako s tehničnega, naravoslovnega, družboslovnega, kot tudi s socialnega vidika. Na simpoziju bomo predstavili najboljše rešitve iz prakse, ki učinkovito zmanjšujejo vplive na vodno okolje, obenem pa z upoštevanjem učinkovite rabe energije predstavljajo tudi sonaravne rešitve ali okolju prijazne naložbe v okoljsko infrastrukturo.

Za letošnje Vodne dneve odpiramo naslednja tematska področja:

  • Voda – narava in okolje (ob upoštevanju rabe prostora in številnih dejavnosti v njem: poselitve, industrije, turizma, kmetijstva, energetike, prometa, vidik ekoloških nesreč, varstva okolja ipd.).
  • Vodni viri in pitna voda (izkoriščanje in zaščita količin in kakovosti vodnih virov).
  • Odvajanje odpadne vode (črpališča, kanalizacijski sistemi, zadrževani bazeni, razbremenilniki, sinhronizacija delovanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave).
  • Čiščenje odpadne vode (vplivi povratnih voda, greznic, toplogredni plini, napredni postopki, energetska učinkovitost, odpadki na čistilni napravi).

Rok za najavo teme in oddajo izvlečkov je 2. april 2018. Izvleček mora vsebovati naslov prispevka, avtorje z imeni, priimki, nazivi in naslovi njihovih organizacij, e-naslovom in telefonsko številko odgovornega avtorja; dodane morajo biti ključne besede in kratka vsebina prispevka z največ 1500 znaki; prispevek mora vsebovati tudi navedbo predlaganega tematskega področja. Izvlečke pošljite na e-naslov: info@vodnidnevi.si.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 25. maja 2018. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitev na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v Zborniku referatov, je 1. avgust 2018.

Na simpoziju Vodni dnevi 2018 bomo izpostavili pomembne vplive in najboljše rešitve za vodo, ki nam bodo pomagale izpolnjevati vizijo Slovenije. Ne zamudimo jih. Vabljeni k oddaji povzetkov.

Programski odbor Vodni dnevi 2018