PROGRAM 2020

Četrtek, 17. september 2020

8.30–9.00 Registracija udeležencev
Otvoritev simpozija
9.00–9.30 Uvodni nagovori
 
9.30–11.15 UPRAVLJANJE Z VODAMI
9.30–10.00 Operativni ukrepi Ministrstva za okolje in prostor na področjih ravnanja z odpadnim blatom ČN ter zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo
Dr. Metka Gorišek, Ministrstvo za okolje in prostor
10.00–10.30 Kako omogočiti renaturiranje rek: izkušnje iz Francije*
Dr. Benoît Terrier, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, Francija
10.30–10.45 Upravljanje z vodnimi viri v jugozahodni Sloveniji
Dr. Uroš Krajnc, Slovensko društvo za zaščito voda
10.45–11.15 Okrogla miza
moderator prof. dr. Mihael J. Toman
 
11.15–11.45 Odmor
 
11.45–13.15 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.45–12.15 Varnost pitne vode*
Oliver Schmoll, World Health Organization, Regional Office for Europe, Nemčija
12.15–12.30 Sistemska ureditev zagotavljanja varne pitne vode
Doc. dr. Mojca Jevšnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
12.30–12.45 Predstavitev novega vodovodnega sistema na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Dr. Andrej Šarc, Onkološki inštitut Ljubljana
12.45–13.15 Okrogla miza
moderatorka dr. Brigita Jamnik
 
13.15–15.00 Kosilo
 
15.00–17.00 VODA KOT DRUŽBENI IZZIV
15.00–15.15 Voda, ki povezuje, voda, ki razdružuje – sociološki pogled na aktualne probleme vodá
Dr. Pavel Gantar
15.15–17.00 Kavarna o vodi
moderatorka mag. Stanka Cerkvenik
 
19.30 Aperitiv v družbi razstavljavcev
Večerja in družabni program
 

Petek, 18. september 2020

9.00–10.50 ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.30 Tehnologije za intenziviranje procesov energetske samooskrbe – študija primera ČN Strass*
Dr. Bernhard Wett, NEWport GmbH, Avstrija
9.30–9.45 Problematika čiščenja mlekarske odpadne vode
Dr. Marjetka Levstek, JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
9.45–10.00 Potovanje mikroplastike po vodnih ekosistemih v Sloveniji
Dr. Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije
10.00–10.15 Virusi v odpadni vodi – od patogenih rastlinskih virusov do spremljanja novega koronavirusa
Katarina Bačnik, Nacionalni inštitut za biologijo
10.15–10.50 Okrogla miza
moderatorka mag. Mojca Vrbančič
 
10.50–11.30 Odmor
 
11.30–13.00 NARAVA IN VODNA OKOLJA
11.30–11.45 Zelene tehnologije za čiščenje in ponovno uporabo vode v kmetijstvu – potenciali in izzivi
Prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
11.45–12.00 Gospodarjenje in upravljanje kmetijskih sistemov za zagotavljanje vode dobre kakovosti za oskrbo s pitno vodo (FAIRWAY)
Doc. dr. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
12.00–12.15 Pogled pod površje – živi svet v podzemnih vodah rečnih nanosov
Dr. Nataša Mori, Nacionalni inštitut za biologijo
12.15–12.30 Človeška ribica kot pokazatelj stanja podzemske vode
Prof. dr. Rok Kostanjšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
12.30–13.00 Okrogla miza
moderatorka dr. Polona Pengal
 
13.00–14.00 SKLEPNE MISLI O VODI KOT DRUŽBENEM IZZIVU
 
14.00 Na svidenje ob letu osorej in (za)ščitimo naše vode

*Predavanje bo v angleščini.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.