Scroll Top

Informacije o postopkih zasebnosti

V SDZV spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in bomo pridobljene podatke uporabljali le z namenom obveščanja o naših aktivnostih, ki jih izvajamo na področju zaščite voda.

Z izpolnitvijo obrazca na tej povezavi nam skladno z našo politiko varstva osebnih podatkov dovoljujete, da vaše osebne podatke obdelujemo z namenom obveščanja in da želite do preklica po elektronski pošti prejemati obvestila SDZV ter ste seznanjeni s svojimi pravicami.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje!

 

Politika varstva osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

SDZV zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani društva.

Osebne podatke uporabniki društvu posredujejo prostovoljno tako, da potrdijo izjavo, s katero dovoljujejo prejemanje e-novic o  novostih, obvestilih in novicah o delovanju društva, prav tako to velja za zbiranje in hranjenje teh podatkov v orodju za pošiljanje e-obvestil v MailChimpu do preklica.

SDZV se obvezuje, da bo zbrane podatke hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, in jih ne bo posredovalo nobeni drugi fizični ali pravni osebi.

V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za SDZV opravljajo storitve pošiljanja e-novic, bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 1. Splošno

Slovensko društvo za zaščito voda (v nadaljevanju SDZV) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri obveščanju o naših aktivnostih zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

SDZV se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je SDZV, Hajdrihova 19, 100o Ljubljana, e-naslov: sdzv@sdzv-drustvo.si.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke za namen obdelave in uporabe zbiramo samo v primeru, če se kot uporabnik naših spletnih strani prostovoljno odločite, da nam boste posredovali takšne podatke, ali nam zato dajete izrecno soglasje. V takšnih primerih se strinjate s predmetnimi pogoji uporabe. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletnih strani SDZV se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naših spletnih straneh. SDZV zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so kako drugače sporočeni SDZV, se zbirajo z namenom opravljanja naše dejavnosti in poslanstva društva kot nevladne organizacije.

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko preko elektronske pošte naročite tudi na prejemanje obvestil o naših aktivnostih, novostih in udeležbi na dogodkih, ki jih organizira SDZV.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

SDZV se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo ali preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 1. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbo z društvom se hranijo še 1 (eno) leto po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;
 • vaše kontaktne podatke hranimo do vašega preklica.
 1. Način varstva vaših podatkov

SDZV se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. SDZV bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki v orodju za pošiljanje obvestil (MailChimp) do vašega preklica. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletnih straneh SDZV določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s SDZV, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 1. Vaše pravice

SZDV zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: sdzv@sdzv-drustvo.si.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu SZDV:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo SDZV posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

SDZV se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 1. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri SDZV:

Kontaktna oseba: Marjetka Levstek; M: 031 347 770; E: sdzv@sdzv-drusto.si

 1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Ljubljana, 24.05.2018