Scroll Top

Splošni pogoji

Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja SDZV opredeljujejo pogoje uporabe storitev društva skladno z veljavnim statutom SDZV.

SDZV del svoje dejavnosti opravlja s pomočjo svojih podpornikov, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ter jih opredeljuje glede na vsebine s pogodbenimi razmerji, nanašajo pa se na izobraževalne ali raziskovalne programe v obliki delavnic, seminarjev ali organizacijo dogodkov ter srečanj, povezanih s področjem zaščite voda.

Politika zasebnosti – varstvo osebnih podatkov

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Podatki se obdelujejo za namen pošiljanja sporočil in novic o aktivnostih društva.

SDZV zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov uporabnikov:

  • ime in priimek fizične osebe ter njegov e-naslov;
  • naziv podjetja za pravne osebe in njegov e-naslov.

V primeru pogodbenega razmerja so vsi podatki ter pravice in obveznosti društva ter podpornika, vključno s kontaktnimi osebami, navedeni v predmetni pogodbi.

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezujejo upravljavca podatkov SDZV in je opredeljena v Politiki upravljanja osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.