PROGRAMSKI ODBOR in ORGANIZACIJSKA IZVEDBA

Programski odbor

Predsednica
dr. Marjetka Levstek

Člani
prof. dr. Milenko Roš
prof. dr. Mihael J. Toman
dr. Brigita Jamnik
mag. Mojca Vrbančič
Nataša Uranjek
dr. Polona Pengal

Organizacijska izvedba in kontakt
VODNI DNEVI

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

T: + 386 41 821 821
E: info@vodnidnevi.si