PROGRAMSKI ODBOR in ORGANIZACIJSKA IZVEDBA

Programski odbor

Predsednica
dr. Marjetka Levstek

Člani
dr. Aleš Bizjak
dr. Brigita Jamnik
dr. Polona Pengal
prof. dr. Mihael J. Toman
Nataša Uranjek
mag. Mojca Vrbančič

Organizacijska izvedba in kontakt
VODNI DNEVI

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

T: + 386 41 821 821
E: info@vodnidnevi.si