PROGRAMSKI ODBOR in ORGANIZACIJSKA IZVEDBA

Programski ODBOR

Predsednica
dr. Marjetka Levstek
Člani
prof. dr. Milenko Roš
prof. dr. Mihael J. Toman
dr. Brigita Jamnik
mag. Mojca Vrbančič
Nataša Uranjek Ževart
Roman Kramer

Organizacijska izvedba

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
T: + 386 41 821 821
www.javne-sluzbe.si