PROGRAMSKI ODBOR in ORGANIZACIJSKA IZVEDBA

Programski odbor

Predsednica
dr. Marjetka Levstek

Člani

prof. dr. Mihael J. Toman
dr. Brigita Jamnik
dr. Polona Pengal
mag. Mojca Vrbančič
Nataša Uranjek
dr. Pavel Gantar

Organizacijska izvedba in kontakt

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

T: + 386 41 821 821
E: info@vodnidnevi.si