Scroll Top

Predstavitev

PREDSTAVITEV

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je bilo ustanovljeno leta 1991 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega osnovno poslanstvo je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda.

SDZV je prepoznan in aktiven partner lokalnim skupnostim in državi na področju zaščite voda.
Njegova prednost je interdisciplinarno znanje, povezovanje različnih strok in objektivnost stališč.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in se povezuje s sorodnimi društvi in združenji doma in po svetu. Je član mednarodnih združenj International Water Association (IWA), European Water Association (EWA) in Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA).

VIZIJA

V SDZV stremimo k izboljšanju upravljanja
in učinkovitejši zaščiti voda ter vodnih teles.

POSLANSTVO SDZV

Poslanstvo SDZV je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Naša naloga je tudi informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti, kar izvajamo s predavanji, strokovnimi srečanji, organizacijo delavnic in izdajo publikacij.

V SDZV podpiramo redno izmenjavo izkušenj med strokovnjaki iz mednarodnih združenj, kar uresničujemo tudi z organizacijo ekskurzij in tečajev, obenem pa tako zagotavljamo podporo dejavnostim, ki predstavljajo aktualna stanja in dosežke s področja zaščite voda.

STRATEGIJA

 • Vztrajamo pri izpolnjevanju vizije, svojega poslanstva in nalog.
 • Ustvarjamo pogoje za sinergijo znanj in izkušenj članov društva.
 • Korektno, nepristransko in objektivno sprejemamo mnenja drugih.
 • Pri aktualnih problemih nastopamo odločno in z enotnimi stališči.
 • Ažurno reagiramo na aktualne probleme.
 • Aktivno sodelujemo z mediji.
 • Sodelujemo z visokošolskimi in drugimi izobraževalnimi ustanovami.
 • Povezujemo se s strokovnjaki in zakonodajnimi telesi.
 • Načelno branimo svoja prepričanja.

TEMELJNE VREDNOTE

 • PREDANOST
  Smo predani svojemu poslanstvu in delu.
 • VZTRAJNOST
  Kljub oviram vztrajamo pri svojem ravnanju in stališčih.
 • ODLOČNOST
  Pri svojih dejanjih uporabljamo interdisciplinarno znanje.
 • HITRO UKREPANJE
  Pripravljeni smo ukrepati takoj, ko zaznamo okoljske probleme.
 • PRAVIČNOST
  Smo korektni in nepristranski pri mnenjih in odločitvah.
 • ISKANJE MOŽNOSTI KOMUNIKACIJ
  Vzpostavljamo in krepimo odnose z drugimi sorodnimi društvi in mediji.