Scroll Top

Program simpozija

Sreda, 29. 5. 2024

8.30–9.00 Registracija udeležencev
ODPRTJE SIMPOZIJA
9.00–9.30 Uvodni nagovor
Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
Jože Novak, minister za naravne vire in prostor
 
9.30–11.00 VODE V SLOVENIJI: VČERAJ, DANES, JUTRI
9.30–9.50 Socialno-antropološki pogledi na spremembe pri razumevanju odnosa ljudi do vode – voda kot vrednota
Dan Podjed, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje
9.50–10.10 Od gospodarjenja z vodami do celostnega odnosa do vode – pogled naprej
Pavel Gantar, Slovensko društvo za zaščito voda
10.10–10.30 Vodni krog in podnebne spremembe v Sloveniji
Sašo Petan, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje
10.30–11.00 Okrogla miza
moderator Mihael. J. Toman
 
11.00–11.30 Odmor
 
11.30–13.15 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.30–12.00 Oskrba z vodo na Dunaju – učinki podnebnih sprememb na upravljanje virov podzemne vode 1, 2
Norbert Klicha in Marija Zunabovic-Pichler, Wiener Wasser – MA 31, Dunaj, Avstrija
12.00–12.20 Primer zgodnjega zaznavanja onesnaženja kraških vodnih virov v zaledju izvirov Unice
Nataša Ravbar, ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
12.20–12.40 Oskrba Prevalj s pitno vodo v času poplav avgusta 2023 – izzivi in rešitve
Marjetica Tasič Bukovec, JKP LOG, d. o. o.
12.40–13.15 Okrogla miza
moderatorka Brigita Jamnik
 
13.15–15.00 Kosilo
 
15.00–17.00 KAVARNA O VODI
facilitatorja Stanka Cerkvenik in Rok Terkaj - Trkaj
 
19.30 Večerja

Četrtek, 30. 5. 2024

9.00–11.00 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.30 Nova krajina odvajanja in čiščenja odpadnih voda – danski pogled 1,2
Pernille Ingildsen, Hillerød Forsyning, Danska
9.30–9.50 Kako uspešni smo pri nadzoru nad vtoki v kanalizacijski sistem?
Roman Kramer, Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., Celje
9.50–10.10 Nadgradnja čiščenja na Centralni čistilni napravi Ajdovščina z uporabo čistega kisika 1
Pier Luigi Radavelli, SIAD SpA, Italija
10.10–10.40 Okrogla miza
moderatorka Mojca Vrbančič
 
10.45–11.30 Odmor
 
11.30–13.00 VODA V NARAVI
11.30–12.00 Suše in izsuševanje rek: izzivi in perspektive za negotovo prihodnost 1,2
Thibault Datry, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment
12.00–12.20 Vzroki za upadanje populacij in lokalno izumiranje vrst celinskih voda v Sloveniji
Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore
12.20–12.40 Kako onesnaženi so zasavski vodotoki Medija, Trboveljščica in Boben?
Lenart Štaut, ZRS SAZU Geografski inštitut Antona Melika
12.40–13.00 Okrogla miza
moderatorka Polona Pengal
 
13.00–14.00 SKLEPNE MISLI
  • 1  predavanje bo v angleškem jeziku
  • 2 predavanje bo preko spleta