Scroll Top

Zgodovina

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 z imenom Društvo za zaščito voda Slovenije. Ustanovni sestanek je bil v prostorih podjetja Hidrotehnik d.d. na Slovenčevi ulici 97 v Ljubljani. Na ustanovnem sestanku so bili prisotni Eugen Petrešin, Anton Andoljšek, Radoslav Vodopivec, Jože Maver, Jože Crnič, Bernarda Podlipnik, Niko Antončič, Dragan Krajnc in nekateri drugi.

Društvu so se po nekaj mesecih pridružili še Milan Dular, Franc Maleiner in Milenko Roš.

Prvo vodstvo društva so sestavljali:

  • Eugen Petrešin – predsednik
  • Jože Maver – tajnik
  • Dragan Krajnc – blagajnik

Eugen Petrešin je v Zagrebu navezal stike z Günterjem Bolzem iz Münchna, visokim uradnikom na Uradu za vodno gospodarstvo na Bavarskem (Rosenheim). Nudil nam je pomoč v obliki predavanj z vsebinami s področja zakonodaje o zaščiti voda, ki je bila takrat v Nemčiji zelo razvita. Gospod Bolz je bil med drugim tudi svetovalec hrvaške vlade za vodna vprašanja. Društvo je pričelo aktivno delovati in pridobivati nove člane.

Na redni letni skupščini Društva za zaščito voda Slovenije, ki je potekala 11. 11. 1994 v Rogaški Slatini, je bil sprejet novi statut in sprejeta sprememba imena društva v Slovensko društvo za zaščito voda, ki ga to nosi še danes.

Vsi predsedniki društva od leta 1991 do danes:

Eugen Petrešin (1991 – 1995)
Milenko Roš (1995 – 2000)
Milenko Roš (2000 – 2004)
Milenko Roš (2004 – 2008)
Boris Kompare (2008 – 2014)
Milenko Roš 2014; nadomestni predsednik
Marjetka Levstek (2014 – 2016)
Marjetka Levstek (2016 do danes)

prof. dr. Eugen Petrešin

prof. dr. Milenko Roš

prof. dr. Boris Kompare

dr. Marjetka Levstek

Reference društva:

Publikacije
Strokovna srečanja