IZPOSTAVLJAMO

#

01 Jul: Črpališča pitne vode ob koruznih poljih

Upravljavci vodovodov vsako leto z zaskrbljenostjo spremljamo kmetovalce, ki na koruznih poljih hitijo z uporabo herbicidov, da bi ujeli primeren čas za zatiranje enoletnih, pa tudi trajnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov, ki so takoj po vzniku koruze močnejši od kulturne rastline.