pasica z vodno kapljico

Spoštovani.

Evropski zeleni dogovor je jasen. Do leta 2050 se je Evropska unija zavezala k uresničevanju ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti. Del te zaveze je tudi osmi okoljski akcijski program, v katerem je za oblikovanje in izvajanje okoljske ter podnebne politike do leta 2030 voda vključena v kar dve od šestih prioritet: prizadevanje za nično onesnaženje s toksičnimi snovmi ter zaščita, ohranitev in ponovna vzpostavitev biodiverzitete. Pred nami je zahtevna naloga, dejstva so jasna, programi pa nedvoumni in transparentni. Pri tem se nam zastavlja vrsta vprašanj. Ima voda le svojo vrednost ali v naši zavesti že postaja vrednota? Nam jo je kot vrednoto že uspelo osmisliti? Znamo vrednotiti naš vodni odtis? Smo oblikovali prave programe, jih med seboj uskladili ter pravočasno in pravilno komunicirali z javnostjo?

Na letošnjih Vodnih dnevih bomo skozi prizmo vode kot vrednote osvetlili aktualna dogajanja v Sloveniji, predočili dejstva, predstavili dosedanje izkušnje in prikazali dobre prakse na vseh področjih upravljanja z vodami, kot so voda v naravnem okolju, vodni viri in pitna voda ter čiščenje odpadne vode. Vsa področja so namreč med seboj tesno povezana, neučinkovito delovanje ali slaba koordinacija na enem od področij pa lahko negativno vpliva na delovanje drugega vodnega sistema. K sodelovanju smo tudi letos, ob 30-letnici Slovenskega društva za zaščito voda, že tradicionalno povabili priznane slovenske in ugledne tuje strokovnjake. Z njimi bomo razpravljali in izmenjevali mnenja na okroglih mizah, poglobili in analizirali stanje voda v Sloveniji ter oblikovali predloge, ki bodo pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja vodnega okolja.

Pridružite se nam na simpoziju Vodni dnevi, kjer kot organizatorji z izbranimi in aktualnimi vsebinami skrbimo za celostno vrednotenje voda. Podnebno nevtralnost bomo lahko dosegli le z voljo po spremembi in slogo med ljudmi, pri čemer imamo strokovnjaki, ki se ukvarjamo z varovanjem in zaščito voda, še posebej pomembno vlogo.

Vabljeni, da se nam na Vodnih dnevih osebno pridružite 7. in 8. oktobra 2021 v Rimskih Toplicah ali pa simpozij v živo spremljate prek spleta.

Programski odbor Vodnih dnevov 2021