Scroll Top

Povabilo k oddaji povzetkov za simpozij z mednarodno udeležbo

Vodni dnevi 2024: že 30 let povezujemo

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2024, ki bo potekal 29. in 30. maja 2024 v Kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah.

Prve Vodne dneve so naši kasnejši vidni člani pod tem nazivom organizirali že daljnega leta 1980, v 90-ih pa smo organizacijo prevzeli v SDZV. Danes se že intenzivno pripravljamo na jubilejni,  30. simpozij z mednarodno udeležbo, saj si ta častitljiva obletnica, na katero smo zelo ponosni, zasluži še posebno pozornost. Na Vodnih dnevih tradicionalno odpiramo teme, pomembne za strokovno javnost in vse deležnike, ki se v Sloveniji in širše ukvarjamo z upravljanjem voda. Vodni dnevi so postali osrednji dogodek leta, posvečen vodi, in vedno znova odlična priložnost za poglobljeno razpravo med strokovnjaki. Letos se bomo med drugim posvetili tudi vprašanjem, kako smo v preteklih treh desetletjih strokovno napredovali in na kaj smo lahko ponosni, preverili pa bomo tudi, na katerih področjih priložnosti zamujamo. Pogumno se bomo zazrli v prihodnja tri desetletja in predvideli, kako in katerim področjem bodo morali več pozornosti pri ravnanju z vodami  namenjati zanamci.

Strokovnjake naravoslovnih, tehniških in družboslovnih strok vabimo k oddaji povzetka z naslednjih področij:

 • voda v naravi – na poti k novim načinom upravljanja: vloga in pomen voda; raznovrstnost vodnih okolij in življenjskih prostorov; količina in kakovost vodnih ekosistemov, oblike varstva vodnih ekosistemov;
 • podnebne spremembe, tveganja in izredni dogodki: poplave in suše, spremembe v vodnem krogu in vodnih bilancah ter njihove implikacije za družbeni razvoj;
 • raba vode – v različnih panogah, na primer za javno oskrbo, v industriji, kmetijstvu, turizmu in energetiki, pomen vode v krožnem gospodarstvu;
 • vodni viri in pitna voda – vodne zaloge, kakovost in količina vodnih virov in pitne vode, priprava vode, varnost in tveganja pri oskrbi s pitno vodo;
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode – komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda; padavinske vode v urbanem naselju in zelenomodra infrastruktura, razbremenjevanje odpadne vode v okolje, novodobna onesnaževala, načini čiščenja, vplivi na vodna okolja;
 • voda in vodna okolja kot priložnost za povezovanje naravoslovnih ter družboslovnih znanosti: primeri povezovanja; vloga prostorskega planiranja pri upravljanju vodnih okolij; razmerje med stroko in javnostjo; vloga stroke in znanosti pri javnih razpravah v zvezi z odprtimi problemi pri upravljanju z vodami; perspektive digitalizacije;
 • druge teme, povezane z varstvom voda.

 

Povzetek mora vsebovati:

 • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku;
 • avtorja oz. soavtorje z imenom in priimkom, nazivom podjetja oz. institucije, e-naslovom ter telefonsko številko vodilnega avtorja;
 • ključne besede;
 • kratko vsebino prispevka z največ 1500 znaki brez presledkov.

 

Povzetke pošljite na e-naslov info@vodnidnevi.si do 22. januarja 2024.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 12. februarja 2024. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitve na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v zborniku referatov, je 15. april 2024.

Naj bo simpozij Vodni dnevi 2024 znova odlična priložnost, da se pri obravnavi aktualnih tem med seboj povežemo različni strokovnjaki in gospodarstveniki na skupnih točkah, kot so vode ter varstvo voda.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Ljubljana, 4. 1. 2024
Programski odbor Vodnih dni 2024

Vabilo (pdf)