Spoštovani!

Nedvomno imamo ljudje največji vpliv na vodo. Ob vsaki naši rabi pustimo začasne ali trajne posledice na vodnem okolju, zato je naša dolžnost, da jih poskušamo čim bolj omiliti. Osrednja nit letošnjega že 24. simpozija bodo vplivi na vodo in napredne rešitve. Simpozij bo tematsko razdeljen v štiri zaključene sklope, kjer bodo priznani domači in tuji strokovnjaki predstavili svoje poglede, izkušnje in dobre prakse.

Spoznali bomo evropske usmeritve za zmanjševanje človeških vplivov na vodo, ki poudarjajo pomen ohranjanja in upravljanja narave, ter predstavili inovativne, na naravi temelječe rešitve. Zavedamo se, da sta zaščita vodnih virov in ustrezna priprava pitne vode pomembni točki v sistemu javne oskrbe s pitno vodo in osnova za varno oskrbo z njo. Seznanili se bomo z vplivi na vodo zaradi uporabe rastlinskih zaščitnih sredstev v kmetijstvu in na urbanih površinah ter predstavili izkušnje in predloge za izboljšanje varovanja vodnih virov z vodovarstvenimi območji.

Kanalizacija in čistilna naprava kot ožilje in srce sta neposredno povezani. Učinkovito delovanje celotnega sistema je močno odvisno od sinhronega in ustreznega delovanja vsakega elementa v tem sistemu, od kanalizacijskega omrežja, črpališč, zadrževalnih bazenov, razbremenilnikov do čistilnih naprav, internih povratkov ter sprejema gošč in mulja. Prepoznani bodo vplivi na delovanje posameznega elementa in predstavljeni načini obvladovanja sinhronega delovanja za čim boljšo zaščito vodnih virov.

Pred več desetletji je K. R. Imhoff izjavil: »Blato je naš največji problem. Glede na količino čiščene odpadne vode lahko surovo blato predstavlja le 1 %, vendar nam povzroča kar 30 % stroškov in 90 % vseh glavobolov.« Kakšno pa je stanje danes v evropskem in slovenskem prostoru? Pregledali bomo vse ključne korake pri nastanku blata ter načine zmanjševanja njegove količine, možnosti končnega odstranjevanja ter ponovne uporabe v kmetijstvu.

Nekatere vplive smo že nakazali, določene pa bomo v razpravi z vami še prepoznali in skupaj iskali rešitve, ki nam bodo pomagale pri vsakdanjem delu. Samo skupaj bomo učinkovito zaščitili slovensko vodo, zato prijazno vabljeni, da se nam pridružite v Portorožu.

Slovensko društvo za zaščito voda

dr. Marjetka Levstek

predsednica

Glavni sponzor

Sponzor odmora

Sponzorji

Zlata pokrovitelja