pasica z vodno kapljico

Povabilo k oddaji povzetkov za simpozij z mednarodno udeležbo

Vodni dnevi 2021: Voda kot vrednota

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2021, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2021 v kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah.

Vodni dnevi 2021 bodo spet združili strokovnjake, ki se ukvarjajo z vodo. Vabimo vas, da z nami delite izkušnje z naslednjih področij:

 • voda in prehranska varnost ter trajnostna raba virov – uporaba vode v kmetijstvu, ponovna uporaba prečiščene odpadne vode;
 • voda v krožnem gospodarstvu – učinkovita raba virov in surovin;
 • trajnostna energija – voda kot njen vir;
 • voda in zelena trajnostna mobilnost – vpliv prometa na vode, trajnostna mobilnost;
 • voda v luči podnebnih sprememb;
 • voda in ekosistemske storitve;
 • voda in sonaravne rešitve, zelena infrastruktura in zelena mesta;
 • voda in zdravje ter dobro počutje – virusi in bakterije v okolju, raba vode v turizmu;
 • voda in informacijska varnost.

Poleg tega bomo vodo obravnavali tudi z naslednjih vidikov:

 • voda v okolju – pogled na vodo z vidika različnih naravoslovnih in družboslovnih strok, voda kot vrednota in ključni povezovalni element med naravo, družbo in gospodarstvom;
 • vodni viri in pitna voda – vodne zaloge, kakovost vodnih virov in pitne vode, priprava vode, tveganja pri oskrbi s pitno vodo;
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode – komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda;
 • druge teme, ki so povezane z zaščito voda.

Povzetek mora vsebovati:

 • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku;
 • avtorja oz. soavtorje z imenom, priimkom, nazivom in navedbo podjetja oz. institucije, e-naslovom ter telefonsko številko vodilnega avtorja;
 • ključne besede;
 • kratko vsebino prispevka z največ 1500 znaki brez presledkov.

Povzetke pošljite na e-naslov info@vodnidnevi.si do 3. maja 2021.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 4. junija 2021. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitev na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v zborniku referatov, je 2. avgust 2021.

Naj bo simpozij Vodni dnevi 2021 odlična priložnost, da se med seboj povežejo različne stroke in gospodarske dejavnosti, katerih skupna točka so vode ter zaščita voda. Bodite del tega povezovanja in skupaj z nami soustvarjajte sonaravne rešitve.

Ljubljana, 2. 3. 2021

Programski odbor Vodnih dnevov 2021