Scroll Top

PUBLIKACIJE

STROKOVNE PUBLIKACIJE


Brošura DWA

Oznake in izrazi pri čiščenju odpadnih vod

Matematika za upravljalce čistilnih naprav

Izrazi na področju voda

Mnogokrat najdemo v uradnih dokumentih (projektih, navodilih, prospektih …) izraze, ki ne ustrezajo stanju tehnike, oziroma niso pravilno uporabljeni. Zato smo pripravili spisek najpogosteje uporabljenih izrazov in opozorili na nepravilne izraze, ki se uporabljajo zaradi različnih razlogov, kot so napačni prevodi, izrazi, ki so nas naučili v določeni ustanovi, kjer uporabljajo svoj lastni jezik (slang), zaradi starih izrazov, ki niso več v uporabi in jih še vedno uporabljajo in poučujejo starejši učitelji itd.

VIDEO ANIMACIJE


 

TRDNE ODPADKE MEČITE V KOŠ


trdne odpake mečite v koš in ne v wc školjkoNA REFERENDUMU 11. 7. 2021 GLASUJMO PROTI SPREMEMBAM ZAKONA O VODAH


grafični prikaz razlogov za glasovanje proti referendumu

VODNI DNEVI


2019

Vodni dnevi 2019, povezani z vodo

2018

Vodni dnevi 2018, ilustracija

Vodni dnevi 2018

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – čistilne naprave

Ravnanje z blatom

Voda in narava

Vodni viri in pitna voda


2017

Vodni dnevi 2017, Voda in priložnosti

 

SVETOVNI DAN VODA


2019

Nikogar ne bomo pustili ob strani

2018

Narava za vodo

2017

Odpadna voda

PREDSTAVITVENE BROŠURE


Letak: predstavitev SDZV – 2018

Letak: Odpadno jedilno olje – 2018

Plakat: Odpadno jedilno olje – 2017

Vse ilustracije: Irena Režek, Van Gag