Scroll Top

Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je SDZV nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, ilustracije, avdio – video posnetki ipd), objavljenimi na spletnem mestu SDZV. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, pri čemer je navajanje vira in avtorstvo dela obvezno. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela za zasebno in nekomercialno uporabo. SDZV in avtorji vsebin, objavljenih na spletni strani SDZV, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bo SDZV ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeno ukrepati.

Odgovornost SDZV: SDZV se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta, so lahko tudi zgolj informativne narave, zato SDZV ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost. Narava svetovnega spleta in spletnega mesta SDZV onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega SDZV ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.