Scroll Top

SDZV z novo grafično podobo

Spoštovani člani, cenjeni somišljeniki in podporniki SDZV, dragi prijatelji!

V našem društvu smo si v preteklem letu zadali zahtevno nalogo – prenovo celostne grafične podobe SDZV. Z novim znakom, tipografijo in barvami, s katerimi zasledujemo lažjo komunikacijo s ciljnimi javnostmi o vsem, kar je povezano z vodo, želimo prvenstveno posodobiti in izboljšati prepoznavnost društva. Ne gre le za privlačnost ali estetiko, pač pa za premišljeno, smelo, sodobno in dinamično, obenem pa sproščeno, vključujočo in igrivo predstavitev društva, ki želi uspešno in razumljivo komunicirati svoja prizadevanja, vrednote, sprotna razmišljanja in številne dejavnosti. Pri tem želimo tudi najširšo javnost, torej več ljudi, ki jim je mar, pritegniti k doživljanju vode kot izjemne vrednote in nadgrajevati skupno skrb do nje.

Mlada, a že mednarodno priznana oblikovalka Agate Lielpētere je v zadnjih nekaj mesecih pripravila širok nabor oblikovalskih elementov in orodij, ki jih bomo v prihodnje uporabljali pri naši vsakodnevni komunikaciji:

»Moja naloga je bila za Slovensko društvo za zaščito voda pripraviti več unikatnih vizualnih elementov, ki se med seboj grafično dopolnjujejo in so tudi barvno usklajeni. V ospredje novega logotipa je po sklepu društva namesto dolgega naziva stopila kratica SDZV, ki bo z asociacijo na okljuke, zavite rečne tokove ter jezera tako z značajem pisave kot z barvo olajšala prepoznavnost ključnega elementa, s katerim se ukvarja društvo – vode.

Vzporedno je nastajal tudi logotip v slovenskem in mednarodnem prostoru izredno uglednega simpozija Vodni dnevi, ki ga društvo za strokovno javnost zdaj organizira že častitljiva dolga tri desetletja. Z njim sem želela izpostaviti tiste prijetne občutke, vtise in emocije, ki vsakega od nas prevevajo ob interakciji z vodo. Vzpostavljanje vzdušja namreč pomeni tudi oblikovanje dojemanja našega dela in ustvarjanja povezav s ciljnimi javnostmi. Ključno vlogo sem vrednosti vode posvetila tudi z izbiro barvne palete, ki na svojstven način izraža vse naše pozitivne vrednote, ustvarja občutek miru in zaupanja ali pa spodbuja našo energijo in strast do dela.

Verjamem, da bodo simetrija, ravnotežje in proporci obeh grafičnih elementov odigrali pomembno vlogo pri uporabi v raznolikih strokovnih in marketinških materialih. Pred nami je še nekaj izzivov, saj bomo grafično podobo simpozija še dograjevali s simboli, ikonami in drugimi zanimivimi sodobnimi grafičnimi oblikami. Skrbno premišljena in dosledna uporaba teh elementov bo v prihodnje zagotovo prispevala k močni in učinkoviti vizualni identiteti društva ter omogočala bolj neposredno komunikacijo s ciljnimi javnostmi.«

Naš sodelavec in izvrsten programer Miško Kranjec je zaslužen, da je sedaj pred vami grafično povsem prenovljena spletna stran, ki bo ponujala vpogled v obravnavane strokovne in informativne vsebine na bolj sodoben in prijazen način.

Z novimi grafičnimi elementi vas bomo tako v letu 2024 lahko že kmalu nagovarjali preko vseh naših komunikacijskih kanalov, z njimi pa izpostavljali naše vrednote ter skupaj z vami še naprej pisali poučne in srčne zgodbe o vodi.

 

dr. Marjetka Levstek, predsednica