Scroll Top

MATEMATIKA ZA UPRAVLJAVCE ČISTILNIH NAPRAV

Avtor: prof. dr. Milenko Roš 

Matematika za upravljavce čistilnih naprav je učbenik, ki prikazuje načine izračunov pomembnih parametrov za vodenje in vrednotenje posameznih postopkov čiščenja odpadnih voda. Namenjen je upravljavcem in vodjem čistilnih naprav, strokovnjakom, zaposlenim v lokalnih skupnostih, inšpektorjem, učiteljem, študentom in okoljevarstvenikom, ki so povezani s čiščenjem odpadnih vod.  V knjigi so predstavljeni osnovni principi in izrazi, ki se uporabljajo v procesih čiščenja odpadnih voda. V vsakem poglavju so navedeni tudi uporabni primeri rešenih nalog.

Poglavja:

  • Površina in volumen.
  • Izračuni s pomočjo spletnega brskalnika Google.
  • Kakovost odpadnih voda.
  • Vzorčenje odpadnih voda.
  • Osnovni parametri čiščenja odpadnih vod.
  • Koagulacija in flokulacija.
  • Obarjanje fosforja.
  • Biološka čistilna naprava.
  • Šaržni biološki reaktor, SBR.
  • Osnove dimenzioniranja čistilnih naprav.

Leto izdaje: 2019
ISBN: 978-961-6631-13-6
COBISS.SI-ID 300468480
Število strani: 112
Prodajna cena: 23,00 €
Cena za člane SDZV: 18,40 €
Poštnino poravna kupec.

NAROČILO

[caldera_form id=”CF5e72206d1c1e6″]