Scroll Top

OZNAKE IN IZRAZI PRI ČIŠČENJU ODPADNIH VOD

Avtor: prof. dr. Milenko Roš

Spletna knjiga Oznake in izrazi pri čiščenju odpadnih vod obravnava osnovne fizikalne količine, ki so pomembne pri čiščenju odpadnih vod, s posebnim poudarkom na poimenovanju na področju biološkega čiščenja odpadnih vod.

čistilna naprava odpadnih vod