Scroll Top

PROGRAM 2017

Program VODNI DNEVI 2017

Četrtek, 5. oktober 2017

8.30–9.00 Registracija udeležencev
  OTVORITEV SIMPOZIJA
9.00–9.25 Otvoritev simpozija in uvodni nagovor
9.25–9.30 Naložbe v prihodnost, Eko sklad, j. s.
9.30–11.00 VODA IN PRILOŽNOSTI
9.30–9.50 Voda je najdragocenejši vir, jo tako tudi vrednotimo?
Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
9.50–10.10 Odnos med vodo in družbo v Sloveniji, izzivi, problemi in priložnosti
Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
10.10–10.30 Pravni vidiki trajnostnega upravljanja voda
Senko Pličanič, Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta
10.30–11.00 Okrogla miza:
moderator Roman Kramer
   
11.00–11.30 Odmor
   
11.30–12.30 VODA IN OKOLJE
11.30–11.50

Ali so podzemne vode res le vir pitne vode?
Boris Kolar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

11.50–12.10

Rastline v vodnem krogu
Alenka Gaberščik, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

12.10–12.30 Okrogla miza:
moderator Mihael J. Toman
   
12.30–13.15 Razstavljalci se predstavijo
   
13.1515.00 Kosilo
   
15.0016.30 ČIŠČENJE ODPADNE VODE

15.00–15.20

Pojavnost, kroženje in učinki protirakavih zdravil v vodnem okolju
Marjeta Česen, Ester Heath, Institut ”Jožef Stefan”

15.20–15.40

Učinkovito čiščenje odpadnih voda in ohranjanje kraškega podzemlja
Gregor Danev, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

15.40–16.00

Čiščenje odpadne vode s postopkom PVA-MBBR, napredek in poenostavitev
Stanko Česen, tehnološki inženiring, s. p.

16.00–16.30 Okrogla miza:
moderatorka Mojca Vrbančič
   
16.30–17.00 Skupščina SDZV
   
20.00 Večerja in družabni program

Petek, 6. oktober 2017

9.0011.00 UČINKOVITO IZVAJANJE KOMUNALNIH STORITEV
9.00–9.45 Učinkovito izvajanje komunalne dejavnosti*
Norbert Jardin, Ruhrverband, Nemčija
9.45–10.05 Problematika načrtovanja kanalizacijskih sistemov v Sloveniji
Radoslav Vodopivec, ALPENG, d. o. o.
10.05–10.25 Energetski pregled obratovanja čistilne naprave*
Stefano Longo, Univerza Santiago De Compostela, Španija
10.25–11.00 Okrogla miza:
moderatorka Marjetka Levstek
   
11.00–11.30 Odmor
   
11.30–13.00 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.30–11.50 Upravljanje onesnaženja podzemne vode na ravni funkcionalnega mestnega območja
Joerg Prestor, Geološki zavod Slovenije
11.50–12.10 Sanacija vodnih virov Segovci in Podgrad
Goran Pipuš, Hidroinženiring, d. o. o.
12.10–12.30 Patogeni virusi v vodi: določanje in ukrepanje
Anja Pecman, Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo
12.30–13.00 Okrogla miza:
moderatorka Brigita Jamnik
   
13.00–14.00 ZAKLJUČEK SIMPOZIJA

*Predavanje bo v angleščini.