Scroll Top

PROGRAM 2018

Program VODNI DNEVI 2018

Četrtek, 18. oktober 2018

 

8.30–9.00 Registracija udeležencev
OTVORITEV SIMPOZIJA in UVODNI NAGOVOR
9.00–9.20 OTVORITEV SIMPOZIJA
Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
UVODNI NAGOVOR
Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
9.20–11.00 VODA – NARAVA IN OKOLJE
9.20–9.30 Nagovor Eko sklad, j.s
Borut Šturm, Eko sklad j.s.
9.30–9.50 Izzivi celostnega upravljanja voda

Aleš Bizjak, Direkcija Republike Slovenije za vode

9.50–10.10 Ko je vode premalo

Andreja Sušnik, Agencija Republike Slovenije za okolje

10.10–10.30 Zavarovalna vrednost narave

Polona Pengal, Zavod REVIVO

10.30–11.00 Okrogla miza:

moderator Mihael J. Toman

11.00–11.30 Odmor
11.30–11.50

Poznavanje vplivov in sprejemanje rešitev lahko privede do boljšega stanja voda

Gorazd Urbanič, Inštitut za vode Republike Slovenije

11.50–12.10

Živa voda – od biodiverzitete do pipe

Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

12.10–12.40 Okrogla miza:

moderatorka Polona Pengal

12.40–13.15 Razstavljalci se predstavijo

moderatorka Nataša Uranjek

13.1515.00 Kosilo
15.0016.55 RAVNANJE Z BLATOM IZ ČISTILNIH NAPRAV

15.00–15.45

Kako in kam z blatom iz čistilnih naprav?*

Norbert Dichtl, TU Braunschweig, Nemčija

15.45–16.05

Zakonske omejitve in priložnosti snovne in energetske izrabe blata

Vesna Mislej, JP Vodovod – Kanalizacija, d. o. o.

16.05–16.25

Obdelava odvečnega aktivnega blata na komunalni čistilni napravi s pomočjo ozonacije

Gregor D. Zupančič, Center za razvoj trajnostnih tehnologij, d. o. o.

16.25–16.55 Okrogla miza:

moderatorka Marjetka Levstek

20.00 Večerja in družabni program

Petek, 19. oktober 2018

9.0011.00 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.50 Novi pogledi in izzivi pri celostnem upravljanju odvajanja odpadne vode*

Giorgio Mannina, Univerza v Palermu, Italija

9.50–10.10 Izračun kanalizacijskih zadrževalnih bazenov – domači in tuji predpisi

Uroš Krajnc, Slovensko društvo za zaščito voda

10.10–10.30 Deamonifikacija – napredno odstranjevanje dušika

Marjetka Levstek, JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o.

10.30–11.00 Okrogla miza:

moderatorka Mojca Vrbančič

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.30 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.30–12.15 Uredba o motilcih endokrinega sistema in FFS v pitni vodi

Jernej Drofenik, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

12.15–12.35 Vodovarstvena območja – kritični pretres dosedanje prakse pri varovanju virov pitne vode v Sloveniji

Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani ˗ Naravoslovnotehniška fakulteta

12.35–12.55 Priprava pitne vode iz zajetja Jama v Kostanjevici na Krki

Špela Arh Marinčič, Kostak, d. d.

12.55–13.30 Okrogla miza:

moderatorka Brigita Jamnik

13.30–14.30 ZAKLJUČEK SIMPOZIJA

*Predavanje bo v angleščini.