Scroll Top

PROGRAM 2019

Četrtek, 17. oktober 2019

8.30–9.00 Registracija udeležencev
OTVORITEV SIMPOZIJA
9.00–9.30 dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
Urša Kragelj, kajakašica na divjih vodah, ambasadorka Slovenskega društva za zaščito voda
9.30–11.30 VODA SKOZI ČAS
9.30–9.50 25 let povezani z vodo

prof. dr. Milenko Roš, Slovensko društvo za zaščito voda

9.50–10.35 Pametni vodni sistemi za prihodnost*

zaslužni prof. dr. Gustaf Olsson, Lund University, Švedska

10.35–10.55 Tehnološki in finančni izzivi na področju odpadne vode

dr. Marjetka Stražar, JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o.

10.55–11.30 Okrogla miza

moderator dr. Marjetka Levstek

11.30–12.00 Odmor
Sponzor odmora:
12.00–13.30 VODNI VIRI IN PITNA VODA
12.00–12.20

Dodatni parametri v programih spremljanja vodnih virov

dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

12.20–12.40

Pregled izkoriščanja vodnih virov v Sloveniji

izr. prof. dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta

12.40–13.00

Izzivi pri pripravi pitne vode iz površinskih vodnih virov

mag. Jožica Dobaj, Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.

13.00–13.30 Okrogla miza

moderatorka dr. Brigita Jamnik

13.3015.00 Kosilo
Sponzor kosila:
15.0017.00 POGLED NAPREJ

15.00–15.20

Vizija upravljanja voda v Sloveniji

mag. Suzana Stražar, Direkcija Republike Slovenije za vode

15.20–17.00 Kavarna o vodi: Prihodnost vode danes

moderatorka mag. Stanka Cerkvenik

20.00 Aperitiv z razstavljavci

Večerja in družabni program

Petek, 18. oktober 2019

9.0011.10 ČIŠČENJE IN PRIPRAVA VODE
9.00–10.00 Male komunalne čistilne naprave in sistemi za vodo včeraj, danes, jutri*

zaslužni prof. dr. Hallvard Ødegaard, Norwegian University of Science and Technology, Norveška

10.00–10.20 Algne čistilne tehnologije v krožnem gospodarstvu

dr. Maja Berden Zrimec, AlgEn, d. o. o.

10.20–10.40 Energetska učinkovitost in inteligentna raba energije na čistilnih napravah (primer CČN Kranj)

Aleksander Mulec, Hidroinženiring, d. o. o.

10.40–11.10 Okrogla miza

moderatorka mag. Mojca Vrbančič

11.10–11.40 Odmor
Sponzor odmora
11.40–13.30 VODA IN SKUPNOST
11.40–12.00 Naša odgovornost do vodnih virov

dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

12.00–12.20 Od saprobnega sistema kakovostnih razredov do ekološkega stanja vodnih teles

izr. prof. dr. Gorazd Urbanič, Inštitut URBANZERO, celovito upravljanje okolja, d. o .o.

12.20–12.40 Alternativni vodni viri v mestih

asist. Matej Radinja, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

12.40–13.00 Izvedba omilitvenih ukrepov in drugih ureditev za varstvo narave pri izgradnji HE Brežice

Nuša Rožman, SAVAPROJEKT, d. d., Krško

13.00–13.30 Okrogla miza

moderator dr. Aleš Bizjak

13.30–14.15 ZAKLJUČNO RAZMIŠLJANJE UDELEŽENCEV SIMPOZIJA
14.15–14.30 Na svidenje ob letu osorej in (p)ostanimo povezani z vodo

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

*Predavanje bo v angleščini.