Scroll Top

»Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem«

Narava nam v pomladnih mesecih, ko v njej spet vznikne novo življenje, vedno znova pokaže svojo moč in veličastnost. V številnih ekosistemih se rojevajo naravne simbioze, takšno sobivanje pa raznovrstnim živim bitjem prinaša pomembne koristi. Se znamo v sodobni družbi na tak način povezovati tudi mi? Se ljudje sploh zavedamo naše medsebojne soodvisnosti, ko gre za prilagajanje podnebnim spremembam in reševanje perečih okoljskih izzivov? Narava nam naj bo pri tem za zgled, saj je že tisočletja naša najboljša učiteljica.

Na letošnjih Vodnih dnevih, ki bodo potekali 24. in 25. maja, želimo v sodelovanju z različnimi deležniki pospešiti spremembe na vseh področjih upravljanja voda. S krepitvijo partnerstev in sodelovanja bomo skupaj bolj odgovorno prispevali k večji zaščiti kot tudi ohranjanju naših voda.

Večkrat smo že poudarili, da se morata v procese upravljanja voda, povezanih z načrtovanimi okoljskimi rešitvami, poleg odločevalcev pravočasno vključevati še strokovna javnost in civilna družba. Prihranek časa in finančnih sredstev v teh procesih še zdaleč ni zanemarljiv. Da bi to dosegli, je treba širiti znanje in povečati ozaveščenost pri vseh vpletenih deležnikih. Simpozij Vodni dnevi nam letos odpira priložnost za krepitev te zavesti in za še uspešnejše upravljanje vodnega okolja v Sloveniji.

Zato smo letos k sodelovanju poleg strokovnjakov iz državnih vrst povabili tudi predstavnike lokalnih gospodarskih javnih služb in civilne družbe, da nam predstavijo svoje poglede na reševanje aktualnih okoljskih izzivov pri upravljanju voda. V sekciji Voda nas povezuje bomo tako razmišljali o tem, ali smo na pravi poti k vključujoči politiki. V sekciji Vodni viri in priprava pitne vode se bomo posvetili načrtom in odgovornosti pri zagotavljanju ustrezne oskrbe s pitno vodo ter pričakovanim ravnanjem v primeru odstopanj. Da bi bili vplivi na okolje čim manjši, kar narekuje tudi predlog nove evropske direktive o čiščenju komunalnih voda, smo v sekciji Odvajanje in čiščenje odpadne vode v ospredje postavili sodelovanje komunalnih upravljavcev, ki skrbijo za ustrezno delovanje tehnoloških objektov kanalizacijskih sistemov, kot so odvodniki in razbremenilniki, ter upravljavcev čistilnih naprav. Vprašanjem, zakaj je tako pomembno sodelovanje odločevalcev, izvajalcev, stroke ter civilne družbe pri urejanju vodnih in obvodnih prostorov, se bomo posvetili v sklepni sekciji Voda v naravi.

Sodelovanje in povezovanje bomo v duhu pospeševanja sprememb izpostavili tudi na naši tradicionalni Kavarni o vodi.

Pridružite se nam in postanite del teh sprememb tudi vi. Skupaj bomo močnejši in uspešnejši.

 

Programski odbor Vodnih dnevov 2023