Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2005

Vodni dnevi 2005, 12. in 13. oktobra 2005

Vodni dnevi 2005 so bili v Portorožu, 12. in 13. oktobra 2005, v Grand hotelu Bernardin.

  • Water Supply and Sanitation – A Major Challenge for Europe
   Prof. Dr. -Ing. Peter Wilderer
   prispevek

  • Okoljska dajatev za vode in zmanjševanje obremenitve voda
   Tanja Dolenc, univ. dipl. inž.
   prispevek
  • Sistemi čiščenja s problematiko odpadnega blata
   Prof. dr. Milenko Roš
   prispevek
  • Ekonomsko smiselna rešitev obdelave blata za ČN 50.000 PE
   Dr. Gregor D. Zupančič s sodelavci
   prispevek
  • Uvajanje sistema kakovosti v preskusne laboratorije na področju varstva okolja
   Dr. Andreja Drolc s sodelavci
   prispevek
  • Medlaboratorijski preskusi za laboratorije, ki izvajajo monitoring odpadnih vod v Soveniji
   Dr. Magda Cotman s sodelavci
   prispevek
  • Kakovost pitne vode v Sloveniji
   Aleš Petrovič, dr. med. s sodelavci s sodelavci
   prispevek
  • Pitna voda v Sloveniji – možnosti pridobivanja dodatnih količin
   Dr. Mihael Brenčič s sodelavci
   prispevek
  • Možnosti uporabe površinskih voda za pripravo pitne vode
   Prof. dr. Boris Kompare
   prispevek
  • Hidrične epidemije v Sloveniji
   Ada Hočevar, dr. med. s sodelavci
   prispevek
  • Pomen mikrobioloških preiskav pitne vode
   Tatjana Rupel, univ. dipl. biol. s sodelavci
   prispevek
  • Organska onesnaževala v pitni vodi
   mag. Renata Bregar
   prispevek
  • Genotoksično delovanje pesticidov, prisotnih v pitni vodi v Sloveniji
   Dr. Tanja Fatur s sodelavci
   prispevek
  • Materiali v stiku s pitno vodo
   mag. Viviana Golja
   prispevek
  • Problematika embalirane vode
   Dr. Darko Drev
   prispevek