Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2006

Vodni dnevi 2006, 18. in 19. oktobra 2006

Vodni dnevi 2006 so bili v Portorožu, 18. in 19. oktobra 2006, v Grand hotelu Bernardin.

 • Surface water treatment in Zurich
  Hans-Peter Kaiser
  prispevek
 • Integralna vodnogospodarska in ekološko skladna rešitev preskrbe s pitno vodo slovenske obale in zalednega Krasa
  Mitja Rismal
  prispevek
 • Strokovne podlage za državne lokacijske načrte (DLN) regionalne oskrbe z vodo
  Franc Steinman, D. Kozelj, P. Banovec
  prispevek
 • Vodni udari v vodovodnih sistemih, praktične rešitve in izkušnje s hidravlično diodo
  Eugen Petrešin, M. Nekrep Perc
  prispevek
 • Analiza toksičnega in genotoksičnega delovanja pitnih in mineralnih vod z uporabo bakterijskega sistema in testnega sistema s celicami HepG2
  Metka Filipič, L. Žbontar Zver, M. Bagar Povše, J. Petkovič, B. Žegura
  prispevek
 • Razvoj pojmovanja embaliranih vod
  Mihael Brenčič
  prispevek
 • Ugotavljanje strupenosti in genotoksičnosti pitnih vod
  Romana Marinšek Logar, A. Zrimec, M. Berden Zrimec, T. Čepeljnik, T. Tišler
  prispevek
 • MBBR postopek čiščenja odpadne vode s PVA-gel nosilci
  Marjeta Stražar, M. Levstek, O. Burica, J.D. Rouse
  prispevek
 • Določanje učinkovitosti odstranjevanja ostankov zdravilnih učinkovin iz odpadnih vod
  Tina Kosjek, E. Heath, B. Kompare, J. Kovačič
  prispevek
 • Obdelava pivovarniških odpadnih vod
  Matej Stražiščar, G. D. Zupančič, J. Vrtovšek, M. Roš
  prispevek
 • Alternativni načini sodobnega ravnanja z odvečnim blatom iz bioloških čistilnih naprav
  Gregor D. Zupančič, Viktor Grilc, M. Roš
  prispevek
 • Kemicond postopek obdelave blata
  Tamara Stare
  prispevek