Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2007

Vodni dnevi 2008, 10. in 11. oktobra 2007

Vodni dnevi 2007 so bili v Portorožu, 10. in 11. oktobra 2007, v Grand hotelu Bernardin.

  • Sewage Sludge: from Waste to Resource
   Ludovico Spinosa
  • Delovanje ČN Ljubljana
   Petra Mohar

  • Delovanje in optimizacija tehnološkega procesa CČN Domžale-Kamnik
   Peter Cerar

  • Centralna čistilna naprava Maribor, vpliv sestave odpadnih vod na odstranjevanje dušika in fosforja
   Senka Husar

  • Naravi vračamo čisto vodo – ČN Celje
   Urša Drugovič

  • Predstavitev tehnologije biofiltracije
   Goran Pipuš

  • Delovanje šaržnega reaktorja z visoko koncentracijo biomase
   Janez Vrtovšek

  • Obdelava blat iz malih čistilnih naprav
   Gregor Zupančič

  • Preskus delovanja SBR čistilne naprave za 5 PE
   Nataša Uranjek Ževart

  • Tehnično-ekonomska analiza različnih malih in mikro čistilnih naprav za odpadno vodo za razpršeno poselitev
   Boris Kompare

  • Financiranje komunalnih čistilnih naprav
   Uroš Krajnc

  • Hidravlični preračun vakuumske kanalizacije – praktične izkušnje in priporočila
   Eugen Petrešin

  • Učinki  uvedbe sistemov kakovosti  na področju vodooskrbe
   Sandra Beer Gregorc

  • GIS tehnologija omogoča analizo in prikaz povezave hidričnih obolenj z vodnimi viri in vodovodnimi sistemi
   Lara Flis

  • Ocena stanja vodnih virov in vodne pravice
   Krajnc Marjeta