Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2008

Vodni dnevi 2008, 15. in 16. oktobra 2008

Vodni dnevi 2008 so bili v Portorožu, 15. in 16. oktobra 2008, v Grand hotelu Bernardin.

 • Pismo predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka.

  • Design and Construction of the WWTP of Vienna
   Harald Kainz
   referat | predavanje
  • Ravnanje z vodami v Gorenju, d.d. – aktivnosti za pridobitev IPPC dovoljenja
   Vilma Fece
   referat | predavanje
  • Strategija ravnanja z odpadnimi vodami v industriji pijač
   Matej Stražiščar
   referat | predavanje
  • Čiščenje industrijskih odpadnih vod Pivovarne Laško
   Miran Klemenčič
   referat | predavanje

  • Razvoj, nadgradnja in optimiranje procesa čiščenja odpadnih vod farmacevtske proizvodnje
   Irena Čarman
   referat | predavanje
  • Predčiščenje industrijskih odpadnih voda – prednosti in pasti
   Daniel Smodiš
   referat | predavanje
  • Čiščenje gnojevke na farmi Ihan – stanje in načrti
   Simon Guštin
   referat | predavanje
  • Emisije odpadnih vod iz industrije
   Erna Tomaževič
   referat | predavanje
  • Okoljski standardi za kemijske snovi v površinskih vodah: Priprava mejnih vrednosti
   Mojca Kos Durjava
   referat | predavanje
  • Biološki preskusi za ugotavljanje prisotnosti nevarnih kemikalij v odpadnih vodah
   Tatjana Tišler
   referat | predavanje
  • Model saniranja kanalizacije za zaštitu podzemnih voda
   Nikola Milojević
   referat | predavanje
  • Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v večjih mestih v Sloveniji – ključen prispevek k zaščiti podzemne vode
   Uroš Krajnc
   referat | predavanje
  • Nekateri vidiki hidrološkega in kemijskega stanja podzemne vode Dravsko – Ptujskega polja
   Venčeslav Lapajne
   referat | predavanje
  • Napredni oksidacijski postopki odstranjevanja fitofarmacevtskih sredstev pri pripravi pitne vode
   Andrea Cesar
   referat | predavanje