Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2009

Vodni dnevi 2009, 21. in 22. oktobra 2009

Vodni dnevi 2009 so bili v Portorožu, 21. in 22. oktobra 2009, v Grand hotelu Bernardin.

 • Benchmarking for Wastewater Treatment Plants – The Austrian Practice
  Heidi Schaar
  referat
 • Benchmarking – Osnova za oblikovanje cen pitne vode 
  Stanka Cerkvenik
  referat
 • Sistem za trajnostno zagotavljanje kakovosti rezultatov merjenj v podporo okvirni direktivi o vodah 
  Andreja Drolc
  referat
 • Vloga različnih nadzorov (zdravstveni, okoljski, kmetijski)
  Slavko Lapajne
  referat
 • Izrazje s področja voda
  Milenko Roš
  referat
 • Vpliv odpadnih vod avtocestnega sistema na okolje
  Andreja Žgajnar Gotvajn
  referat
 • Energetska in ekološka problematika obdelave in končne dispozicije blata iz čistilnih naprav
  Mitja Rismal
  referat
 • Blato čistilnih naprav: breme ali izziv?
  Nevenka Cukjati
  referat
 • Ekonomično gospodarjenje z vodo in električno energijo v javnih vodovodnih sistemih
  Boris Sučić
  referat
 • Revizija direktive za pitno vodo
  Slavko Lapajne
  referat
 • Načrtovanje in upravljanje vodovodnih sistemov
  Tadej Auer in Branko Naveršnik
  referat
 • Čiščenje podtalnice z biološkimi postopki
  Janez Vrtovšek
  referat
 • Možnosti zmanjševanja trdote vode po biološki obdelavi podtalnice
  Andrea Cesar
  referat
 • Optimiranje kakovosti pitne vode z uvajanjem CO2
  Mojca Poberžnik
  referat