Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2011

Vodni dnevi 2011, 19. in 20. oktobra 2011

Vodni dnevi 2011 so bili v Portorožu, 19. in 20. oktobra 2011, v Grand hotelu Bernardin.

 • Activated sludge separation, thickening and stabilization in small wastewater treatment plants  
  Petr Grau
  referat
 • Small Wastewater Treatment Plants Hydrotech in Celje area
  Dušan Vančo
  referat
 • Problematika delovanja malih KČN v praksi
  Meta Levstek
  referat | predavanje
 • Kompaktni reaktorski sistem za čiščenje odpadne sanitarne vode in njeno ponovno uporabo
  Janez Vrtovšek
  referat | predavanje
 • Čiščenje sintetičnih odpadnih vod v membranskem bioreaktorju
  Brigita Altenbaher
  predavanje
 • Hibridni membranski reaktorski sistem: čiščenje z nitratnimi ioni onesnažene podtalnice
  Matjaž Ravnjak
  referat | predavanje
 • Potencialno patogeni mikroorganizmi v odpadni vodi iz pralnic bolnišničnih tekstilij
  Sabina Fijan
  referat | predavanje
 • Metoda za določevanje KPK v vzorcih z visoko vsebnostjo trdnih delcev
  Milenko Roš
  referat | predavanje
 • Postopki optimiziranja in rekuperacija vode v industriji pijač
  Matej Stražiščar
  referat | predavanje
 • Čiščenje izcednih vod iz odlagališča mešanih komunalnih odpadkov
  Maja Bauman
  predavanje
 • Changes in phytotoxicity of municipal landfill leachate due to different treatment methods
  Gabriela Kalčikova
  referat | predavanje
 • Obdelava odpadnih vod iz proizvodnje biocidnih sredstev
  Mojca Poberžnik
  referat | predavanje
 • Hidravlična analiza vodovodnega sistema
  Eugen Petrešin
  referat | predavanje