Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2012

Vodni dnevi 2012, 17. in 18. oktobra 2012

Vodni dnevi 2012 so bili v Portorožu, 17. in 18. oktobra 2012, v Grand hotelu Bernardin.

 • Technologies and Development of Small and Medium Wastewater Treatment Plants
  Karl-Heinz Rosenwinkel
  referat | predavanje
 • Uporaba matematičnih modelov pri nadgradnji čistilnih naprav
  Nadja Hvala, Darko Vrečko
  referat | predavanje
 • Funkcionalizirani magnetni nanodelci kot adsorbenti v postopkih čiščenja vod
  Branka Viltužnik
  referat | predavanje
 • Stanje vodotokov v Sloveniji; je skladno z Vodno direktivo?
  Gorazd Urbanič
  referat | predavanje
 • Ponovna uporaba odpadnega aktivnega blata kot del strategije »Zero sludge« pri obdelavi papirniških odpadnih vod
  Gregor D. Zupančič
  referat | predavanje
 • Način vrednotenja in upoštevanja merilne negotovosti v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
  Tatjana Jurša
  referat | predavanje
 • Prevzem blata iz greznic – implementacija Uredbe (primer Žalec)
  Igor Glušič
  referat | predavanje
 • Izvajanje javne službe prevzema blata iz greznic in MKČN, referat; predavanje
  Mojca Vrbančič
  referat | predavanje
 • Čiščenje podtalnice nekoč, danes, jutri, referat; predavanje
  Matjaž Ravnjak
  referat | predavanje
 • Vpliv magnetnega polja na bakteriji E. coli in P. putida, referat; predavanje
  Jasmina Filipič
  referat | predavanje
 • Zimsko-pomladna suša 2012 in oskrba z vodo slovenske Istre, referat; predavanje
  Ivan Žigon
  referat | predavanje
 • Prednostne snovi in posebna onesnaževala v površinskih vodah v okviru Vodne direktive, referat; predavanje
  Mojca Durjava
  referat | predavanje
 • Vpliv živega srebra na rečne ekosisteme, referat; predavanje
  Suzana Žižek
  referat | predavanje
 • Obvladovanje higienskih razmer na bazenskih kopališčih, referat; predavanje
  Vesna Fluher
  referat | predavanje