Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2013

Vodni dnevi 2013, 16. in 17. oktobra 2013

Vodni dnevi 2013 so bili v Portorožu, 16. in 17. oktobra 2013, v Grand hotelu Bernardin.

 • Optimization of treatment processes at WWTPs
  Stefan Winkler
  referat  | predavanje
 • Biometic Membranes – from concept to applications
  Claus Hélix-Nielsen
  referat  | predavanje
 • Ureditev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Uredbi o oskrbi s pitno vodo
  Iztok Rozman
  referat  | predavanje
 • Pridobivanje certifikata za male čistilne naprave do 50 PE
  Aleš Žekš
  predavanje
 • Predstavitev učinkovitih malih čistilnih naprav HiPAF
  Alfred Levstek
  predavanje
 • Uvedba MBR tehnologije pri ČN Novo mesto
  Egon Batič
  referat | predavanje
 • Izboljšanje regulacije prezračevanja prezračevalnikov na CČN Ljubljana
  Rok Babič in Darko Vrečko
  referat | predavanje
 • Daljinski nadzor – optimizacija kanalizacijskih objektov v praksi KP Trbovlje
  Toni Rošer
  predavanje
 • Uporaba reverzno osmoznih RCDT modulov za čiščenje izcednih voda
  Irena Petrinič
  referat | predavanje
 • Čiščenje in dezinfekcija odpadnih in tehnoloških vod z vodikovim peroksidom in peroksiocetno kislino
  Ivan Grčar
  referat | predavanje
 • Pregled ravnanja z odvečnim blatom bioloških čistilnih naprav za odpadne vode
  Gregor D. Zupančič
  referat | predavanje
 • Ali trajnostno upravljanje z biorazgradljivimi blati sploh obstaja?
  Marko Likon
  referat | predavanje
 • Uporaba komposta za prekrivke opuščenih deponij
  Nevenka Cukjati
  referat | predavanje
 • Predelava odpadnega blata iz BČN v trdno gorivo
  Vesna Mislej
  referat | predavanje
 • Odpadna blata stabilizirana s pepeli biomase za zelene kompozite v gradbeništvu
  Primož Pavšič
  referat | predavanje
 • Zakaj naravna mineralna voda DANA
  Marko Hren
  predavanje
 • Novosti na področju on-line sistemov
  Zoran Kodba
  predavanje
 • Zmanjševanje izgub v vodovodnih sistemih
  Primož Banovec
  referat | predavanje