Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2015

Vodni dnevi 2015, 15. in 16. oktobra 2015

Vodne dneve 2015 je že enaindvajsetič organiziralo Slovensko društvo za zaščito voda 15. in 16. oktobra 2015 v Kongresnem centru Olimia v Podčetrtku. Zaključili smo jih s pozitivnimi občutki in zavedanjem, da nam ni vseeno. Ko je vodnjak onesnažen, je prepozno, da spoznavamo, kolikšen je pomen vode. VODA je vir našega življenja, zato moramo še danes poskrbeti za njeno zaščito.

Sodelovali so predstavniki Ministrstva za okolje in prostor z nagovorom državne sekretarke, mag. Tanje Bogataj, ki je poudarila, da je gospodarjenje z vodami področje, ki ga moramo zagotovo celostno urejati, ter tuji in domači strokovnjaki z različnih institucij.Med udeleženci so bili predstavniki komunalnih podjetij, občin, razstavljavci različnih podjetij, predstavniki projektantskih podjetij, industrijskih obratov. Razpravljali smo o naprednih postopkih priprave pitne vode, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, dotaknili pa smo se tudi problematike mikroonesnaževal v pitni in odpadni vodi ter se posvetili kopalnim vodam v Sloveniji.

Ponovno smo ugotavljali, da je področje upravljanja voda interdisciplinarno, zato se moramo povezovati ter deliti mnenja, izkušnje, znanje … Da je znanje izrednega pomena, to že vemo. In ne nazadnje nam je ostalo tudi eno izmed mnogih sporočil prof. dr. Jörga Krampeja, ki je med drugim dejal, da je težko reči, kaj je dobro in kaj slabo. Z veliko gotovostjo pa lahko potrdi, da je najslabše, če enostavno ne narediš ničesar!

 

 • Zakaj določamo ekološko stanje vodnih teles in ne njihove kakovosti?
  redni prof. dr. Mihael J. Toman; Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
  prispevek | prezentacija
 • Zakonodajni vidik in okolje
  mag. Tanja Bolte, mag. Nataša Vodopivec; Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
  prezentacija
 • Kakovost pitne vode in dostopnost do varne pitne vode v Sloveniji v letu 2013
  Ivanka Gale, Tina Grča; Nacionalni inštitut za javno zdravje
  prispevek | prezentacija
 • Proces optimizacije delovanja čistilnih naprav
  univ. prof. dr.-ing. Jörg Krampe, Vienna University of Technology, Institute for Water Quality, Resources and Waste Management, Avstrija
  prispevek | prezentacija
 • Povečana stabilnost delovanja in ekonomska učinkovitost procesov obdelave blata z vodenjem le teh v realnem času
  dr. Bart Verrecht, dr. Andreas Schroers; HACH Velika Britanija
  Stuart Ainsworth; HACH Nemčija
  prispevek | prezentacija
 • Kopanje v naravnih kopalnih vodah
  mag. Mateja Poje; Agencija RS za okolje
  prispevek | prezentacija

 • Bazenska kopališča in kakovost kopalne vode v bazenih v letu 2013 |
  Tina Grča, Ivanka Gale; Nacionalni inštitut za javno zdravje
  prispevek | prezentacija
 • Mešani ali ločeni sistem kanalizacije – teorija in praksa v slovenskem prostoru
  dr. Uroš Krajnc, Institut za ekološki inženiring d. o. o.
  prispevek | prezentacija
 • Spremembe in izboljšave hidromehanske opreme na ČN Celje glede na obratovalne izkušnje |
  Roman Kramer, Vodovod– kanalizacija, javno podjetje, d. o. o.
  prispevek | prezentacija
 • Čiščenje odpadne vode iz farmacevtske industrije z MBR in ozonom |
  Matej Čehovin, Alojz Medic, Gregor Kastelic; MAK CMC tehnologija vode, d. o. o.
  Prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
  prispevek | prezentacija
 • Adsorptivno odstranjevanje težkih kovin iz podzemne vode |
  dr. Yness March Slokar; UNESCO IHE, Nizozemska
  prezentacija
 • Farmakološko aktivne snovi v vodooskrbnem sistemu urbanega okolja |
  Vesna Hrženjak; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  mag. Venčeslav Lapajne; zunanji strokovni sodelavec Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
  prispevek | prezentacija
 • Virusi, spregledani onesnaževalci voda |
  dr. Nejc Rački, dr. Ion Gutierrez-Aguirre, Prof. dr. Maja Ravnikar; Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo
  prispevek | prezentacija

Dodatni prispevki objavljeni v zborniku

 • Nadgradnja CČN Kranj
  Mojca Košir, Marko Margetič, Blaž Bajželj; Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
  prispevek
 • Upoštevanje in vrednotenje biorazpoložljivosti kovin v vodi v okviru vodne direktive |
  dr. Mojca Kos Durjava, Mojca Baskar; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Maribor
  mag. Irena Cvitanič; Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana
  prispevek 
 • Murman – skupno trajnostno upravljanje sistema javne oskrbe s pitno vodo na čezmejnem območju murske doline |
  mag. Venčeslav Lapajne, univ. dipl. kem.
  Aleš Gutmaher, mag. Emil Žerjal, Vesna Hrženjak, Darja Repnik, Nataša Sovič, Alenka Labovič; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor
  mag. Irena Kopač; Inštitut za ekološki inženiring
  prispevek
 • Prisotnost antibiotikov v bolnišnični odpadni vodi |
  Severina Aleksič; Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru
  doc. dr. Mitja Kolar; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  prof. dr. Sonja Šostar Turk; Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  prispevek