KOTIZACIJA

KOTIZACIJA Z UGODNOSTMI

Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju v Kongresnem centru znaša:

za člane SDZV                  280 EUR brez DDV-ja (341,60 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         340 EUR brez DDV-ja (414,80 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
 • e-zbornik referatov,
 • potrdilo o udeležbi na simpoziju,
 • pijačo in prigrizke med odmori,
 • kosilo in večerjo prvi dan simpozija.

 

Kotizacija za udeležbo na celotnem e-simpoziju znaša:

za člane SDZV                  230 EUR brez DDV-ja (280,60 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         290 EUR brez DDV-ja (353,80 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija vključuje:

 • neposredno spremljanje predavanj celotnega simpozija prek spleta,
 • e-zbornik referatov,
 • potrdilo o udeležbi na simpoziju.

 

Kotizacija za udeležbo na posameznem dnevu e-simpozija znaša:

za člane SDZV                  140 EUR brez DDV-ja (170,80 EUR z DDV-jem)
za nečlane                         175 EUR brez DDV-ja (213,50 EUR z DDV-jem)

 

Kotizacija vključuje:

 • neposredno spremljanje predavanj posameznega dne simpozija prek spleta,
 • e-zbornik referatov,
 • potrdilo o udeležbi na simpoziju.

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2021 poravnali članarino društva in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽBO NA SIMPOZIJU

Za prijave in plačila do 7. septembra 2021 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.

Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.

Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije do  7. septembra 2021 za tri udeležence ali več iz istega podjetja imate 30-odstotni popust.

Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na simpoziju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.

Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 5. oktobra  2021 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 7. septembra 2021 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 10032020.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 5. oktobra 2021.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 5. oktober 2021. V primeru nepravočasne odjave in v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.