KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju znaša:
za člane SDZV 280 EUR (brez DDV)
za nečlane 340 EUR (brez DDV)

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
  • zbornik referatov,
  • priložnostno mapo,
  • potrdilo o udeležbi na simpoziju,
  • pijačo in prigrizke med odmori,
  • kosilo in večerjo prvi dan simpozija.

Do kotizacije za člane so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2017 poravnali članarino društva in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.
Ugodnosti pri plačilu kotizacije:

  • Za prijave in plačila do 1. septembra 2017 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.
  • Ob prijavi treh ali več udeležencev iz istega podjetja priznamo 20-odstotni popust za kotizacijo.
  • Popusti se seštevajo. Pri predprijavi in plačilu kotizacije do 1. septembra 2017 za tri udeležence ali več iz istega podjetja imate 30-odstotni popust.
  • Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

PLAČILO KOTIZACIJE
Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 3. oktobra 2017 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 1. septembra 2017 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 20012017.
Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.