Scroll Top

Kotizacija z ugodnostmi

Kotizacija za udeležbo na celotnem simpoziju v Kongresnem centru Rimske terme znaša:

  • za člane SDZV 350 EUR brez DDV-ja (427 EUR z DDV-jem)
  • za nečlane 450 EUR brez DDV-ja (549 EUR z DDV-jem)

Do kotizacije za člane SDZV so upravičeni posamezniki in podjetja, ki so za leto 2024 poravnali članarino društva, in so tudi plačniki kotizacije za udeležbo na simpoziju.

 

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na dvodnevnem simpoziju,
  • e-zbornik referatov,
  • priložnostni blok simpozija,
  • potrdilo o udeležbi na simpoziju,
  • pijačo in prigrizke med odmori,
  • kosilo prvi dan simpozija,
  • slavnostno večerjo prvi dan simpozija.

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA UDELEŽBO NA SIMPOZIJU

Za prijave in plačila do 30. aprila 2024 priznamo 10-odstotni popust za kotizacijo.

Študentom in upokojencem, ki so člani SDZV, priznamo 40-odstotni popust za kotizacijo, brez dodatnih popustov za predprijavo.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Udeležba na simpoziju je možna samo ob predhodnem plačilu kotizacije.

Ustrezen znesek kotizacije poravnajte do 27. maja 2024 oz. pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačil do 30. aprila 2024 na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja simpozija: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 10012024.

Račun bomo plačnikom poslali po zaključku simpozija. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 27. maja 2024 do 12. ure.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 27. maj 2024. V primeru nepravočasne odjave in v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov prijave@vodnidnevi.si.